Nyhet

Ny flyplass - som planlagt

Avinor ser bort fra kritisk rapport og korona-nedgang. Flyplassen i Bodø skal flyttes for byens beste.


Det nye byutviklingsprosjektet i Bodø er på hele 2900 dekar, like stort som Bod sentrum i dag. Illustrasjon: Bodø kommune

Det enorme byutviklingsprosjektet rundt flyplassen i Bodø ser ut til å gå sin gang, på tross av gjentatte kritiske røster i saken. I 2018 skrev Arkitektnytt om prosjektet, som går ut på å flytte dagens flyplass og frigjøre et areal på 2900 dekar, omtrent like stort som dagens Bodø sentrum, til grønn byutvikling.

Onsdag leverte Avinor sin endelige anbefaling til samferdselsdepartementet (SD) om å gjennomføre prosjektet «Ny by – ny flyplass».

– Dette er den endelige anbefalingen fra Avinor. Alternativet støttes av Bodø kommune, Forsvaret og Forsvarsbygg, sier Stine Ramstad Westby, prosjektstyreleder i Avinor for ny lufthavn i Bodø til NRK Nordland.

– Hovedgrunnen for å sette i gang dette prosjektet handler om byutvikling. Dette er en klok mulighet for Bodø å få et areal som ligger godt til i forhold til dagens by, sier hun.

Gult lys

Avinor fikk grønt lys fra regjeringen til å fortsette med flyttingen av flyplassen i fjor høst, men møtte skarp kritikk i rapporten som skulle kvalitetssikre prosjektet på oppdrag for finans- og samferdselsdepartementet. 

Konsulentselskapet Holte Consulting hevder i rapporten at ingen av alternativene for flytting av Bodø lufthavn vil være i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

De var også skeptiske til den positive befolkningsutviklingen som Bodø kommune og andre legger til grunn, og mener det ikke er behov for ny bydel før om minst 30 år. Rapporten viste også at det er mulig å rehabilitere dagens rullebane til en lavere kostnad enn å bygge ny rullebane.

"Knapt noe samferdselsprosjekt i Nord-Norge eller distriktene for øvrig, er samfunnsmessig lønnsomt, hvis en bare måler i kroner og øre," skriver Avisen Nordlys på lederplass. Illustrasjon: Bodø kommune

Lite bærekraftig

En rekke politikere, deriblant ordfører Ida Pinnerød (Ap), har allerede uttrykt sin uenighet med konklusjonene fra Holte-rapporten. Hun mener det er lite bærekraftig å skulle dele opp utbyggingen i flere faser:

– Det vil være lite bærekraftig, og vil bryte med krav til klimautslipp. Det fordyrer prosjektet og gir en dårlig løsning med store avstander mellom taksing fra terminal til rullebane, sier Pinnerød til NRK Nordland.

– Hvis vi skal utvikle denne regionen og få folk til å bosette seg her, er vi nødt til å gjøre store investeringer, sier hun.

I løpet av de tre siste månedene i 2019 opplevde regionen rekordhøy fraflytting.

En seier

Bystyret i Bodø vedtok tidligere i juni å flytte rullebanen til Hernesskagen ytterst på Bodø-halvøya. Det vil si lufthavnbygninger, terminaler og ny flystripe med nytt rullebanesystem flyttes dit, skriver NRK. Stortinget har allerede avsatt 2,2 milliarder i Nasjonal Transportplan til flyplassprosjektet, som ventes å ha en prislapp på 5,7 milliarder kroner. 

«Store inntektstap for Avinor på grunn av koronatiltakene, har imidlertid sådd tvil - og skapt bekymring for - om viljen til å bruke mer penger enn høyst nødvendig i Bodø. Når nå også styret for Avinor går inn for å flytte flyplassen er det en seier for Bodø, og en garanti for å «Ny fly - ny flyplass» blir realisert,» skriver Avisen Nordland på lederplass og jubler over Avinors anbefaling.