Bygningsvern

Ny folkeaksjon mot rivning av Y-blokka

– Vi skal ikke tillate terroren å styre byutviklingen, sier NAL-president, Gisle Løkken.

Kampen om bevaring av Y-blokka er ikke over. Foto: Ingebjørg Semb

På onsdag samler motstanderne av å rive Y-blokka i Regjeringskvartalet til folkeaksjon og felles tog mot Stortinget, der det blir markering med appeller og kunstneriske innslag på Eidsvolls plass. Skuespiller Kate Pendry, poet Jan Erik Vold og bandet No. 4 vil alle stå for musikk, poesi og performance, mens byantikvar Janne Wilberg, Siri Hoem i Fortidsminneforeningen og en rekke politikere fra Krf, MDG og (regjeringspartiet) Venstre vil holde appeller for bevaring.

Overkjørsel

Det vil også nybakt president i NAL, Gisle Løkken, og leder av Oslo Arkitektforening, Joakim Skajaa. Rett før helgen hadde de et debattinnlegg på trykk i Dagsavisen, der de tok til orde for bevaring av den omdiskuterte bygningen i Oslo sentrum.

«Den norske stat har definert rivning av Y-blokka som en tungtveiende nasjonal interesse, og har dermed overkjørt en sterk opinion, kommunale plan-myndigheter og nasjonale vernemyndigheter ved å stadfeste en reguleringsplan som forutsetter rivning,» skrev Løkken og Skajaa. «Vi oppfordrer derfor Plan- bygningsetaten om å vurdere alle sider av denne saken på nytt, og la Y-blokka stå som et fremtidig symbol og sentralt element i et nytt og storslagent regjeringskvartal,» avsluttet de.

Hul sak

Til Arkitektnytt forteller Løkken at han har et lite håp om at Plan og bygg kan stoppe rivning når de skal behandle søknad om rivningstillatelse.

– Jeg tror realistisk sett at det er litt sent om søknaden allerede ligger på bordet, men jeg håper jo at noen tar tak før den kommer så langt. Mitt inntrykk er at det etter hvert er blitt vanskelig å vite hvorfor man skal rive Y-blokka nå. Slike saker starter gjerne med en eller annen fiks idé, men så spør man seg etterhvert «hvorfor det?». Hele saken har blitt litt hul, og da er det absolutt på tide å stoppe opp å tenke seg om. Det finnes sikkert grunner til å rive Y-blokka, men de motsatte grunnene er veldig mye viktigere.

– Hvor står saken med Y-blokka nå?

– Hadde jeg bare visst! Men det er vel å formode at det vil bli en byggesak innen rimelig tid, men det er noe jeg antar ut i fra det som ble sagt på pressekonferansen om endringer i skala fra regjeringens side. Byggesøknader er ikke offentlige før de faktisk er sendt inn.

I slutten av september la regjeringen fram den nedskalerte planen for et grønnere regjeringskvartal redusert med 15 000 kvadratmeter. Y-blokka ble derimot levnet lite håp.

NAL-president Gisle Løkken holder appell onsdag foran Stortinget. Foto: 70°N arkitektur

Et paradoks

– Hvorfor er dette en viktig kampsak for NAL?

– Forestillingen om å starte fra et rent bord eller tabula rasa, er ikke lenger et godt utgangspunkt. Som man antydet under Arkitekturdagen med temaet transformasjon er det blitt viktigere å utnytte de ressursene vi har, framfor å rive og bygge nytt. I tillegg finnes et underkommunisert paradoks i at vi skal tillate terroren å styre byutvikling. Ingen hadde foreslått å rive Y-blokka om det ikke var for terroren 22. juli. Vi kan ikke la terroristen få rett. 

Nettopp argumentet om å la en terrorhandling uvilkårlig legges til grunn for «transformasjon av byen og sanering av et nasjonalt, historisk og politisk ikon» mener Løkken og Skajaa veier tungt, og kaller det «det kanskje største paradokset i hele saken om Y-blokka». På bakgrunn av argumentene om Statens overkjørsel av lokale myndigheter og opinion samt potensialet til en bevart Y-blokk, vil Løkken og NAL ikke legge ned paroler og bannere helt enda. 

– Jeg tror det er viktig å minne om at argumentet for å rive ikke lenger har noen substans, og at et standpunkt som ikke er særlig godt, ikke bør opprettholdes, avslutter president Gisle Løkken.