Nyhet

Ny open call fra Rom

Rom for kunst og arkitektur gir ikke slipp på mangfoldsdebatten: Ny Open Call opp mot Skeivt kulturår 2022.


Gjertrud Steinsvåg og Rom for kunst og arkitektur inviterer til Open Call. Foto: Ingrid Eggen

«Hva betyr skeiv for et tverrfaglig miljø av kunst, arkitektur og stedsutvikling?» Med dette spørsmålet inviterer Rom for kunst og arkitektur i Oslo et bredt fagmiljø til å komme med ideer til prosjekter i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.

Selve kulturåret er et samarbeid mellom Skeivt arkiv, Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket, som skal markerer at det i 2022 er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. Målet er å få norske institusjoner, organisasjoner, forskere, studenter til å «dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie».

Tar BLM-samtalen videre

For Rom er dette en anledning til å fortsette arbeidet de begynte på med sin Open Call i 2020. I forlengelsen av Black Lives Matter-bevegelsen (BLM) ønsket de da å løfte frem og kurere prosjekter som utforsket spørsmål om mangfold og representasjon, i spesielt arkitekturfeltet.

– Vi opplevde den gangen å savne en offentlig og engasjert arkitektursamtale slik vi så det på andre felt. Selv om vi nå mener å se at dette endrer seg er det viktig for oss å ta oss tid til jobbe enda mer og enda lenger med spørsmål rundt representasjon og mangfold. Vår Open Call i år handler derfor både om Skeivt kulturår, men er også en forlengelse av det arbeidet vi begynte på i 2020, sier Gjertrud Steinsvåg, daglig og kunstnerisk leder for Rom til Arkitektnytt.

Årets Open Call er koblet opp mot Skeivt kulturår 2022. Kulturåret er et samarbeid mellom Skeivt arkiv, Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket, som skal markerer at det i 2022 er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge Illustrasjon: ROM for arkitektur og design

Åpent Rom

Av prosjekter som har dukket opp hos Rom som svar på fjorårets intativ, trekker Steinsvåg frem Daniel Clearwaters prosjekt «Reflections from the Outside», Safe Space Collectives utstilling, podkast og publikasjon samt Anne Ulrikke Andersens prosjekt om arkitektur og funksjonsnedsettelse og sykdom, nylig omtalt i Arkitektnytt.

For Rom er det viktig å nå understreke at årets Open Call, er nettopp det – åpen:

– Vi ber i første omgang bare om en prosjekttekst på maks 200 ord. Dette trenger ikke å være en ferdigknadd idé. Vår terskel inn i dette skal være lav og vi legger opp til at Rom skal gå i dialog med ideene og utvikle dem videre. Vi er en plattform som kan bidra til videreutvikling og realisering av prosjekter og vi er heller ikke låst i form på prosjektet. Man kan lage en utstilling, bok, podkast og egentlig hva som helst!

Les mer informasjon om årets Open Call her.