Nyhet

Ny presidentkandidat

Adnan Harambasic fra Saaha foreslått som ny leder av NAL. Kontinuitet, erfaring og endringsvillighet, har vært viktige stikkord for valgkomitéen.


Adnan Harambasic, partner og grunnlegger av arkitektkontoret Saaha, er foreslått som ny president/styreleder i NAL. Foto: Sophia Ruff

Adnan Harambasic er innstilt til ny styreleder/president i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Det kom frem i invitasjon til representantskapsmøte (RS), sendt ut fredag 3. september. Samtidig foreslås Ellen de Vibe som styremedlem.

Harambasic er partner og grunnlegger av arkitektkontoret Saaha. Han har også vært NAL-styremedlem i en tidligere periode.

– Som styremedlem har jeg fulgt det viktige arbeidet Gisle Løkken og Alexandria Algard har gjort med å modernisere NAL. Dette arbeidet vil jeg gjerne fortsette med. Dersom jeg blir valgt av RS, vil jeg derfor være en kandidat som betyr kontinuitet, sier Harambasic, som understreker at han foreløpig bare er pekt på av valgkomitéen og ikke valgt.

Klar for ny tittel

RS-møtet finner sted fredag 24. september. Da skal det også avgjøres om selve presidenttittelen forsvinner inn i historien. Får NAL-styret det som de vil, skal nemlig presidenten nå bli en styreleder, og samtidig gå ned i stilling.

Harambasic er enig med forsalget til endring av tittelen og er dermed komfortabel med å «bare» bli styreleder.

– Presidenttittelen blir ofte litt misforstått og gir et feil signal om hva rollen innebærer. En president høres mer mektig ut enn hun/han egentlig kanskje bør være. Det blir derfor gammeldags, i en organisasjon som NAL, å snakke om en president.

Magnus Jørgensen, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter, er leder for valgkomitéen til NAL. Foto: Anne Valeur

– Diplomatisk og lyttende

Magnus Jørgensen, leder av valgkomitéen, forklarer at kontinuitet, erfaring og endringsvillighet har vært viktige stikkord for innstillingen. De har lagt vekt på at Harambasic har god kjennskap til organisasjonen og prosessene NAL er inne i fra sin nylig avsluttede periode i styret.

– Adnan har også god kjennskap til saken rundt Arkitektenes hus, som blir viktig å finne en avklaring på i den kommende styreperioden. Det er også viktig for NALs relevans at organisasjonen evner å fornye seg i takt med at arkitektens rolle og rammevilkår endres. Adnan har gjennom sitt virke vist at han ikke er redd for å utfordre og tenke nytt, samtidig som han fremstår som en diplomatisk og lyttende leder, sier Jørgensen.

Lokalforeninger og fagpolitikk

Harambasic vil, dersom han blir valgt, også tematisk bygge videre på arbeidet til de foregående presidentene. Det handler om å dreie NAL må å bli en tydeligere fagpolitisk organisasjon – og å støtte opp om aktiviteter i lokalforeningene.

– Det handler blant annet om å ha en tydeligere kontakt med lokalforeningene og kanskje bistå i større grad med den administrative byrden, slik at de kan konsentrere seg om faglige aktiviteter.

– Hvorfor vil du lede NAL?

– Som styremedlem forsto jeg hvor viktig engasjementet til NAL er. Det skjer også såpass spennende ting rundt profesjonen vår, og vi blir utfordret fra ulikt hold, at NALs fagpolitiske arbeid er viktigere enn noen gang. Med et sterkt NAL er vi bedre forberedt på å møte utfordringer og gripe eventuelle muligheter i fremtiden.

Arkitektenes hus

– Noe annet som blir viktig for deg, dersom du blir valgt?

– Jeg tror det er viktig å prøve å komme frem til en langsiktig løsning når det gjelder Arkitektenes hus. NAL og Oslo Arkitektforening (OAF), som eier dette sammen, må ta tak og få til en ny ordentlig diskusjon. Jeg er positiv til en nullstilling, hvor vi prøver å tenke sammen, også med tanke på hva som er bærekraftig på lang sikt.

Ellen de Vibe, byplansjef i Oslo (1998- 2019), blir foreslått som nytt styremedlem i NAL. Foto: Plan- og bygningsetaten

– Verdifull for NAL

I tillegg foreslår valgkomiteen altså Ellen de Vibe, arkitekt, byplanlegger og byplansjef i Oslo (1998- 2019), som nytt styremedlem. Magnus Jørgensen forklarer at de Vibe nok er så kjent at hun ikke trenger noen grundig presentasjon.

– Med hennes erfaring er det få arkitekter her til lands som har bedre forståelse for hvordan arkitektens hverdag i dag påvirkes av politikk, byggebransje og offentlige føringer. Hennes erfaringer og innsikt fra innsiden av Plan- og bygningsetaten (PBE) vil være svært verdifull for NAL i arbeidet med å påvirke politiske prosesser og styrke arkitektenes rammevilkår, sier Jørgensen.