Byutvikling

Ny rapport om NTNU-campus

NTNU og Statsbygg har kartlagt mulige utbyggingstomter for universitetet i Trondheim.

NTNU og Statsbygg konkluderer med at campus-prosjektet lar seg realisere med tomter som alle er i statlige eie på og rundt Gløshaugen. Foto: Statsbygg

Denne uken leverte Statsbygg og NTNU rapporten som skal danne grunnlaget for regjeringens avgjørelse om hvorvidt universitetet får midler til å starte forprosjekteringen av et nytt campus-område i Trondheim. Statsbyggs oppdrag kommer fra Kunnskapsdepartementet, etter at regjeringen i vår besluttet å samle NTNU i området rundt Gløshaugen.

I samarbeid med Trondheim kommune har Statsbygg og NTNU kartlagt og vurdert mulige utbyggingstomter, og det er jobbet med volumstudier og funnet tomteklynger som er store nok til å samle hele fagmiljøer. «Det er avklart at prosjektet lar seg realisere med tomter som alle er i statlige eie på og rundt Gløshaugen,» heter det i en pressemelding fra Statsbygg.

Motstand

Utbyggingen av NTNUs campus har vært gjenstand for stor debatt på både politisk nivå og aksjonistnivå. Jubelen stod i taket da bygningsrådet i Trondheim tidligere i år besluttet at «utbyggingen av campus primært bør skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campusformål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette» og at «Utbygging av areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel bør unngås, og Elgeseter park og de nordlige delene av Høyskoleparken bevares», og videre at «det skal ikke bygges i parken langs Klæbuveien».

Dette betød spikeren i kisten for konseptet «Veien videre», som Koht Arkitekter vant NTNUs idé- og plan-konkurranse med.

I den ferske rapporten heter det at nybygg kombinert med ombygging av eksisterende bygningsmasse muliggjør samling av NTNUs virksomhet i Gløshaugområdet. De aktuelle byggetomtene er langs Høyskolebakken, i sørenden av Høyskoleparken og dagens parkeringsplass på Hesthagen, samt sør for dagens NTNU-bygninger på Gløshaugen og fortetting på selve Gløshaugen.

Illustrasjon: Statsbygg

NRK + NTNU

Samtidig melder Adresseavisen at NTNU har inngått en intensjonsavtale med NRK om en flytting av rikskringkasterens virksomhet fra Tyholt og inn på Campus-området. Ideen er at NRK skal få plass langs Høyskoleveien mellom Hovedbygningen og Studentersamfundet.

– Dette er et veldig godt eksempel på hva campussamlingen i Trondheim fører til. NRK og andre eksterne samarbeidspartnere ønsker å flytte hit for å kunne samarbeide tett med våre forsknings- og utdanningsmiljø, sier sjefen for campusutviklingen ved NTNU, Merete Kvidal, til Adresseavisen.

NTNU har også gjort en lignende intensjonsavtale med forskningsstiftelsen Sintef, og allerede i dag har flere av universitetets samarbeidspartnere, som DnB, Telenor og Elkem, kontor på Gløshaugen.

Hele rapporten finnes her