Interiørarkitektur

Ny sertifisering vektlegger helse

– Bygningene der vi bor, jobber og studerer, påvirker helse, trivsel og effektivitet. Derfor er Well-sertifisering av bygg viktig, sier interiørarkitekt MNIL Beata Brzoza.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 01/2019
– Well bygningsstandard har mennesket i fokus i motsetning til Breeam, som sertifiserer bygningsmassen, sier interiørarkitekt MNIL Beata Brzoza hos OG Arkitekter i Bergen. Foto: OG Arkitekter

Well bygningsstandard tilbyr et rammeverk for å identifisere, måle, bekrefte og overvåke bygningsfaktorer som påvirker helse og trivsel. Sertifiseringen sikrer helsefremmende bygg og fremmer en helhetlig formel for bedre helse, velvære og trivsel, noe som ifølge administrerende direktør i American Society of Interior Designers, Randy Fiser, medfører forbedringer i produktivitet og engasjement. 

Kurs i helsefremmende prosjektering

Interiørarkitekt Beata Brzoza har tatt et Well-introduksjonskurs i regi av Dellos, og har blitt begeistret for denne måten å planlegge rom på.

– På kontoret hos OG Arkitekter i Bergen samarbeider vi med det internasjonale kontoret Hok, og det var gjennom dette samarbeidet jeg ble introdusert for sertifiseringsmetoden. Vi samarbeidet med Hok om et konkurranseprosjekt om innovative kontorlokaler. I tillegg til at prosjektet skulle Breeam-sertifiseres, ønsket vi å introdusere byggherren for Well-sertifiseringen som i enda høyere grad sikrer arbeidstakere en god og helsefremmende arbeidsplass.

Well-sertifisering er spesielt egnet for kontorbygg, skoler og helseinstitusjoner, mener interiørarkitekten. Hun ivrer etter å få mer oppmerksomhet rundt denne nye standarden, som er relativt ny og ukjent i Norge.

Well er mye brukt i USA, der organisasjonen International Well Bulding Institute ble opprettet i 2014. Siden den tid har 1147 prosjekter søkt om Well-akkreditering, derav bare ett prosjekt i Norge. Kontorbygget til Skanska på Løren i Oslo er ikke Well-godkjent ennå, men vil sannsynligvis bli akkreditert når det blir ferdigstilt i 2020.

– Godkjenning av bygg foregår først når prosjektet er ferdigstilt og alle målinger er gjennomført, bekrefter Brzoza.

Sertifiseringen ikke er en engangsgodkjenning, men en kontinuerlig prosess med godkjenninger hvert år som sikrer at bygget ivaretar standarden som først tiltenkt. Eksempel på slike målinger som gjennomføres, er målinger av lys, luft og vannkvalitet. Dersom et bygg ikke tilfredsstiller kravene, kan bygget miste Well-sertifiseringen sin, forklarer Brzoza.

Inspirert av FNs bærekraftmål

Luft, vann, næring, lys, trening, komfort og mental helse er de syv områdene som primært måles og trekkes frem i ordningen. Teresa Ribu er rådgiver i Grønn Byggallianse og godt kjent med kravene. 

– Grønn Byggallianse driver og er ansvarlig for Breeam-sertifiseringen i Norge, men har ikke det formelle ansvaret for Well-sertifiseringen her til lands. Vi har en avtale og en kontaktperson i International Well Building Institute og et godt samarbeid med Sweden Green Building Council, som blant annet gjennomfører kurs hos oss her i Oslo, forklarer Ribu.

– Så langt er det 1147 Well-prosjekter, og til sammen over 20 millioner kvadratmeter er registrert. 136 prosjekter er sertifiserte og 1001 er godkjente Well-prosjekter, bekrefter Teresa Ribu hos Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse

Hun forteller at Sverige har satset på ordningen og så langt har ti Well-bygg og flere Well-utøvere, såkalte AP-ere, som er en forkortelse for Accredited Professionals.

 – Vi er usikre på hvordan markedet vil ta imot sertifiseringen her i Norge, og foreløpig er det få byggherrer som etterspør Well eller kjenner til konseptet. Nå utvikler vi kurs og en guide som kan benyttes for å bygge mer helsefremmende bygg. Vi ønsker i første omgang mer fokus på temaet helse uten nødvendigvis å innføre og ta ansvar for sertifiseringsordningen i Norge slik vi gjorde med Breeam, sier Ribu.

Grønn byggallianse har utviklet dokumenter og veiledninger som skal hjelpe byggherrer og konsulenter med å planlegge helsefremmende bygg. Blant annet har de publisert Bygg 21s premissdokument «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder», som ikke minst peker på hva som skal til for å skape helsefremmende bygg og områder.

 – Det finnes mange grep og prosjekteringsløsninger som en kan benytte i planleggingen av mer helsefremmende bygg uten å tilstrebe en sertifisering, fortsetter Ribu. 

Hun mener god tilrettelegging av fysiske omgivelser kan gjøre det enklere å velge fysisk aktivitet i hverdagen. 

– Ved å plassere trappen lett synlig og heisen mer bortgjemt, blir det lettere å velge trapp fremfor heis. I dag opplever vi ofte det motsatte når heisen er det første vi ser. Denne type løsninger og flere andre formidles på kursene som gjennomføres på nett eller i Green building Council sine lokaler i Oslo, forteller Ribu.

Mindful eating

Beata Brzoza kan fortelle om prosjekteringsløsninger hun lærte på introduksjonskurset i Well som fremmer helse og trivsel på arbeidsplassen. Materialbruk, fargebruk, dagslysfaktor, drikkevann, bevisst matvareinntak og ergonomisk tilrettelegging er kriterier som er viktige å ta hensyn til.

Beata Brzoza mener sertifiseringen er veldig aktuell for interiørarkitekter.   

– Vi arbeider med å skape gode romlige løsninger for folk på arbeidsplassen, i helse og utdanningsinstitusjoner. Interiørarkitekter har fokus på brukeren, mennesket og mange av de kravene som stilles er løsninger som vi som interiørarkitekt kjenner til og det er naturlig for oss å benytte, sier hun. 

– Utfordringen nå er å spre informasjon om WELL slik at byggherrer og andre etterspør og krever kompetanse til å skape helsefremmende bygg, slik at vi får flere gode, helsefremmende og produktive arbeidsplasser i fremtiden, avslutter Beata Brzoza fra sin arbeidsplass i Bergen.