Nyhet

Ny sjef for PBE

Siri Gauthun Kielland (56) innstilles som direktør for Plan- og bygningsetaten.


Siri Gathun Kielland blir ny sjef i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Sørum kommune

Kielland tiltrer stillingen i løpet av september 2019 og tar over etter Torge Railo som har fungert som midlertidig direktør siden 1. juni. Railo tok over for Ellen de Vibe, som hadde direktør-stillingen i 20 år.

Det var til sammen 19 søkere til stillingen som ny direktør i Plan- og bygningsetaten. Kielland ble valgt etter en grundig prosess, skriver byrådsavdelingen i en pressemelding.

Det handler om bærekraft

– Jeg ser med stor glede og ydmykhet fram til å ta fatt på oppgaven. Dagens byutvikling handler om å skape et godt og bærekraftig byliv for alle byens innbyggere og brukere. Framtidens Oslo former vi allerede i dag, og det er spennende å skulle få bidra i dette arbeidet sammen med Plan- og bygningsetatens dyktige medarbeidere, i god dialog med innbyggere og utbyggere, sier Siri Gauthun Kielland.

 Byutviklilngsbyråd Hanna E. Marcussen sier følgende om etatens viktighet:

– Plan- og bygningsetaten spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å gjøre Oslo til en nullutslippsby som det er godt å leve i for alle. Vi skal sikre kvalitet og gode grøntområder, samtidig som vi legger til rette for bygging av flere boliger til en voksende befolkning. Jeg er svært glad for at vi får en dyktig ny direktør i etaten som kan følge opp dette viktige arbeidet.

Arkitektbakgrunn

Siri Gauthun Kielland er utdannet sivilarkitekt fra Universitetet i Trondheim, NTH, i dag NTNU. Hun har etterutdanning innen blant annet kunsthistorie, prosjektadministrasjon og byutvikling. Kielland kommer fra stillingen som direktør for Kultur, miljø og samfunn i Prosjekt Lillestrøm kommune. Parallelt med dette er hun ansatt som rådmann i Sørum kommune, en stilling hun har hatt siden 2014.

Fra tidligere har Kielland omfattende ledererfaring fra byutvikling, planarbeid og utviklingsprosesser, blant annet fra ulike kommunaldirektørstillinger i Ullensaker kommune og som utbyggingssjef i Lørenskog kommune. Kielland har også tidligere erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, i ulike stillinger som arkitekt, prosjektleder og rådgiver i perioden mellom 1995 og 2002. 

Store forventninger til Kielland

– Kielland har solid fagkompetanse innen Plan- og bygningsetatens fagområder og kan vise til omfattende erfaring innen endrings- og utviklingsprosesser. I tillegg viser hun svært god forståelse for arbeid i grenseflaten mellom politikk og forvaltning. Plan- og bygningsetaten vil få en svært kompetent leder i Kielland, og jeg har store forventninger til henne, sier Marcussen.

Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet for fornyelse én gang.