Konkurranser

Ny strandby på Hamar

Arkitektkontoret Lund+Slaatto har vunnet en invitert konkurranse for området Espern på Hamar. De blir dermed reguleringsarkitekt og får rett til å tegne det første kvartalet.


Lund+Slaatto vant konkurransen om Espern på Hamar og blir reguleringsarkitekt for området. Bydelen vil etter hvert romme 100 000-120 000 m² bebyggelse. Ill. Lund+Slaatto

Espern ligger sentralt på Hamar og er i dag i liten grad utnyttet. I bestillingen ligger det å utvikle en ny sentralt beliggende bydel med 100 000-120 000 kvadratmeter bebyggelse. Oppdragsgivere er Espern Eiendom AS og Smedvig Eiendom AS.  

Pål Biørnstad, arkitekt og partner i Lund+Slaatto, forklarer at det har vært et krevende areal å realisere fordi Espern ligger i et område tett på jernbanen, med flere hindringer omkring. Disse utfordringene har også vært gjenstand for debatt på Hamar.

– Tomtearealet ligger langs Mjøsa, på utsiden av jernbanetraseen. Det er et stort område med en masse infrastruktur tett innpå, og man har jobbet med å løse dette i lang tid, sier Biørnstad. – Det har vært krevende. Men nå er det hele i prinsippet avklart.

70 000 m² boliger

Ved første øyekast ser Espern Strandby ut som mange andre sjøfrontutviklingsprosjekter. Ifølge Biørnstad vil nærings- og kontorlokaler hovedsakelig ligge i bakkant av området, vendt mot jernbanen og broen. De mest attraktive tomtene vil bli benyttet til boliger. Han opplyser at Strandbyen til slutt vil ha 70 000 kvadratmeter med boliger. Er et behov for dette på Hamar?

– Ja, der får tiden vise, sier Biørnstad. – Hamar er jo i utvikling, og skal knyttes til resten av østlandsregion gjennom intercity-satsningen. Hamar sentrum ligger i dag litt avskåret fra Mjøsa på grunn av toglinjen. I Strandbyen har vi forsøkt å optimalisere kontakten med vannet og tegnet inn et bryggetorg, som vi håper kan bli et samlingssted både for folk som bor der og andre steder i byen. Folk kan komme hit og ta seg en søndagspils. 

– En helt fantastisk mulighet for Hamar by, sier Paal Biørnstad. – Det er mye snakk om unik beliggenhet i denne bransjen, men dette er virkelig spesielt. Foto: Marte Garmann

Biørnstad sier at store deler av området i dag ligger brakk, men at det finnes atskillige gamle elementer å ta vare på, blant annet fra Hamjern industribedrift. Midt i bydelen ligger et rehabilitert bygningskompleks med blant annet Espern aktivitetssenter, der det inngår treningssenter og møtelokaler.

– Så det blir en vev av gammelt og nytt, sier Biørnstad.

Han forklarer at det i liten grad vil bli overflateparkering og at områdereguleringen utelukker gjennomgangstrafikk med bil. Det er lagt opp til kontorbygg, men ingen industri eller butikker som krever store volumer. Tilsynelatende vil Espern skille seg fra resten av byen i uttrykket. Biørnstad tror ikke man skal vente seg reaksjoner på dette fra byens innbyggere.

– Gamle Hamar består for en stor del av kvartalsbebyggelse, og Strandbyen vil jo framstå forskjellig fra dette, med et mye friere og ekspansivt uttrykk ut mot Mjøsa. Jeg tror ikke dette er et kontroversielt prosjekt. Det vil ikke skape skygge for noen. Og det skaper lite problemer med tanke på eksisterende bebyggelse.

Positivt for resten av byen

Biørnstad sier bydelen vil gi friarealer og møteplasser for byens befolkning.

- Det er gangavstand til sentrum og gløtt til sjøen fra de fleste boenhetene. 

Biørnstad er forsiktig med å spå om hvor lang tid det vil ta før det hele er ferdig fordi det er mange ting som spiller inn i den videre prosessen.

– Det er jo utviklerne som har kjennskap til markedet og boligsituasjonen i området, sier han. – Men dette er et prosjekt som er ment å utvikles over lengre tid. Det vi har lagt vekt på er at hvert enkelt av disse tunene eller enklavene skal være flotte steder å bo, også de første som blir bygget. De skal kunne stå for seg selv. Dette har vært viktig, i og med at det kan ta lang tid å få realisert hele planen. 

Vinnerbidraget kan sees her.