Nyhet

Ny utsettelse for ny Østre Porsgrunn kirke

Da kommunen ga grønt lys for igangsetting på forsommeren, kunne en seks år lang prosess fått en lykkelig slutt for Østre Porsgrunn felleskirkelige råd. Slik gikk det ikke.


Ingen vet når vinneren av kirkekonkurransen i Østre Porsgrunn, Espen Surnevik og Trodahl arkitekters prosjekt «Reis Opp», vil stå ferdig. Innbyggerkomiteen vil helst ha en kopi av den gamle kirken, som brant i 2011. Illustrasjon: Arkitektene

Det har stormet rundt Østre Porsgrunn menighet etter at trekirken deres fra 1760 brant ned til grunnen i april 2011. Det lokale Felleskirkelig råd har hele tiden jobbet for arkitektkonkurranse og oppføring av et nybygg. Samtidig har innbyggergruppa  Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke, arbeidet hardt for å gjenoppføre en kopi av den gamle kirken. 

Surnevik vant

Norske arkitekters landsforbund (NAL) anbefalte hele tiden Østre Porsgrunn felleskirkelig råd å arrangere en åpen arkitektkonkurranse, og i juni 2015 ble prosjektet til sivilarkitekt Espen Surnevik og Trodahl arkitekter valgt ut etter en begrenset plan- og idekonkurranse. Seks andre kontorer ble valgt ut i «finaleheatet»: Arkitektgruppen Lille Frøen, Link, Lund + Slaatto Arkitekter, Reiulf Ramstad Arkitekter og Stein Halvorsen Arkitekter.

46 kontorer deltok i konkurransen. 35 søkere var norske, 12 utenlandske.

I tillegg ble en deltaker prekvalifisert i en separat søkergruppe for yngre, mindre meritterte firmaer. Her ble Rozz Bar Architects fra London valgt ut.

I de årene prosessen har pågått, har debatten gått friskt i lokalaviser, i Arkitektnytt og på lokalt fjernsyn.

Må ha departement-ja

Nå har innbyggerkomiteen klart å stanse igangsettingstillatelsen ved å påpeke at kommunen ikke har fått den nødvendige tillatelsen fra Miljøverndepartementet.

Etter at kommunen ikke ga dem medhold i at klagen skulle ha oppsettende virkning, altså midlertidig utsette igangsettingen, klaget advokat Johan Henrik Frøstrup avgjørelsen inn for fylkesmannen i Telemark. I brevet ber han om at arbeidet med ny kirke stanses. Det melder avisa Varden. 

Seniorrådgiver Marit Follegg Paulsen sier til Arkitektnytt at fylkesmannen har gitt klagerne medhold, og at svaret til kommunen er at igangsettingen er stanset inntil det foreligger svar fra Miljøverndepartementet. 

Dersom svaret fra departementet gir grønt lys for igangsetting, kan innbyggerkomiteen ta saken videre til Sivilombudsmannen. Det kan også reises sak for domstolene. 

Vanskelig å gi sluttdato

Til Varden sier kirkesjef Johannes Sørhaug i Østre Porsgrunn at han ikke ønsker å kommentere klagen.

– Jeg tar det til etterretning, sier Sørhaug til Varden.

I tillegg fra til klagen til fylkesmannen, fra innbyggerkomiteen, har det kommet krav fra vernemyndighetene i fylkeskommunen om at kirken ikke kan ha porselensfliser mot den eldre bebyggelsen. Fellesrådet for kirken venter nå med å sette i gang arbeidene på branntomta til Østre Porsgrunn kirke. 

– Vi vil uansett vente til godkjenning fra departement foreligger, sier kirkesjef Sørhaug til Varden.

Ifølge Varden er det beregnet 14 måneders byggetid for Trodahl arkitekter og arkitekt Espen Surneviks prosjekt «Reis Opp». Entreprenører er valgt, men Sørhaug opplyser til avisa at det er vanskelig å si når den nye kirken vil stå ferdig.

Advarte mot nostalgi

Reguleringsplanen for kirketomta ble behandlet i årsskiftet 2013/2014, og  konkurranseform ble avgjort på våren 2014. Konkurransesekretær i NAL, Per Rygh, var i 2013 ute i Porsgrunn Dagblad og anbefalte åpen arkitektkonkurranse. Til slutt falt altså valget på en begrenset variant.

Blant de som hele tida har ønsket en moderne kirkebygning, er leder for kommunens planutvalg, Jan Lindahl. Han uttalte i 2013 til lokalavisen Porsgrunns Dagblad at han ikke tror menighetens behov kan dekkes med en kopi av den gamle kirken. 

Biskop i Agder og Telemark, Olav Skjevesland, ga sin støtte til konkurranse-tilhengerne sommeren 2013: «Vi kan ikke la nostalgien overskygge denne prosessen,» sa han den gangen.