Arbeidsliv

Ny veileder for trebyggeri

Bygg21 og Trefokus vil ha flere arkitekter, eiendomsutviklere og utbyggere til å velge trebaserte løsninger.

Leder i Trefokus Aasmund Bunkholt til venstre og seniorrådgiver i Bygg21 Arne Malonæs Bygg21 viser fram den nye digitale treveilederen. Foto: Byggeindustrien

Fakta:

  • Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Bygg21 har mandatet sitt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).    
  • Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap som gir informasjon om bruk av tre til profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og til forbrukere.
  • Trefokus eies av skogbruk og treindustri i Norge.

Bransjerådet Bygg21 og informasjonsselskapet Trefokus lanserte 7. desember en digital veileder for bruk av tre i byggebransjen. Det nye verktøyet skal tette bransjens kunnskapshull om bygging i tre, skriver de i en pressemelding.

Dokumentert, men ukjent

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes håper veilederen kan bidra til at flere utviklere velger tre som materiale:

– Det er godt dokumentert når det er fordelaktig å bygge i tre, men dette er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange byggherrer. Denne veilederen dekker et informasjonsgap som kanskje tidligere har hindret mange fra å velge å bygge med trebaserte løsninger, sier Tiltnes.

I målgruppen for veilederenen er arkitekter, eiendomsutviklere, rådgivere og andre beslutningstakere i byggeprosjekter. Den tar for seg viktige spørsmål knyttet til blant annet økonomi, bærekraft, brannsikkerhet, byggesystemer, montering, logistikk og andre hensyn som er viktige å være bevisst i startfasen av et prosjekt.

Veilederen er tilgjengelig på Trefokus, Bygg21 og Direktoratet for Byggkvalitets (DiBK) nettsider.

Veileder med eksempler

Leder i Trefokus, Aasmund Bunkholt, opplever at mange utviklere har fått øynene opp for mulighetene ved bruk av treelementer, massivtre, tremoduler eller andre trebaserte byggemetoder.

– Mange er usikre på om deres prosjekt egner seg for å bli bygget i tre. Treveilederen viser eksempler på beste praksis fra hele verden og gir svar på de mest stilte og vanligste spørsmålene, sier han.

Bunkholt påpeker at de bevisst har valgt å ikke bli for tekniske eller fylle veilederen med for mye informasjon om regelverk, men heller henvise og lenke til kunnskapskilder der det er hensiktsmessig.

Utviklingen av veilederen er gjennomført med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, og utviklet i samarbeid med en tverrfaglig gruppe av aktører med særlig kompetanse og erfaring knyttet til bygging med tre som materiale, ifølge meldingen.

Det opplyses at veilederen skal oppdateres jevnlig med siste tilgjengelige kunnskap om rett og god praksis.

Lenke til veilederen på Trefokus’ nettsider.