Nyheter

Ny vekst i arkitektmarkedene

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturrapport viser optimisme over hele landet.


Arkitektenes optimisme er godt nytt for hele byggenæringen, sier Egil Skavang i Arkitektbedriftene.
Rapporten er utarbeidet av Arkitektbedriftene i samarbeid med TNS gallup.
Rapporten er utarbeidet av Arkitektbedriftene i samarbeid med TNS gallup.

I går la Arkitektbedriftene frem rapporten, som baserer seg på en bred undersøkelse blant Arkitektbedriftenes medlemmer.

 

252 arkitektledere over hele landet har deltatt i undersøkelsen, og konklusjonen er økt optimisme med tanke på omsetning og sysselsetting.

 

«Arkitektkontorene er først inne i planer og byggeprosjekter, så deres voksende optimisme bør være godt nytt for hele byggenæringen,» skriver administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang i en pressemelding i dag.


Vekst i antall årsverk

Bedriftslederne melder at de ser en økning i ordrereservene og forventet vekst i antall årsverk, rapporterer Arkitektbedriftene. Fremgangen er størst i Oslo og på Østlandet, mens Vestlandet og Midt-Norge melder om noe nedgang i ordrereservene siden forrige halvår.

«Samtlige forretningsområder har styrket seg. Særlig sektoren for offentlige bygg rapporterer om sterk vekst. Også på Vestlandet har situasjonen blitt noe bedre innen alle markeder, men kun markedet for arkitekttjenester til offentlige bygg har utviklet seg positivt», skriver Arkitektbedriftene.

 

Forventningene til neste halvår er optimistiske i hele landet, og 31 prosent av lederne forventer flere ansatte neste halvår. Det er bolig, plan og offentlige bygg som har størst forventet vekst, mens kontor fortsatt ligger lavt, står det i rapporten.

 

Rapporten kan leses her.