Nyhet

Ny vektklasse

Og, Opus og Plank arkitekter, med til sammen 75 ansatte, blir til Holon. Det nye Vestlands-kontoret vil utfordre de store, både lokalt og nasjonalt.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 09/2019
Ledelsen i Holon er sikre på at det nye kontoret kan bli en utfordrer. F.v: Gabriel S. Gilje, Atle Strønstad, Cathrine Theodorsen og Osmund O. Lie. Foto: Haakon Nordvik

Tidligere i oktober offentliggjorde Og (Bergen), Opus (Haugesund) og Plank arkitekter (Stavanger) at de tre slår seg sammen for å kunne møte stadig nye utfordringer i arkitektbransjen. Holon ønsker å danne et solid, faglig alternativ til de store norske og utenlandske kontorene, som oftere og oftere spiser seg inn på både det lokale og det nasjonale markedet.

Daglig leder i Holon Haugesund, Atle Strønstad, er klar til å bite fra seg. 

– På den ferske nettsiden deres står det: «Det vi omgir oss med betyr noe, og arkitektur skal ville noe. Vi skal berike omgivelser, og foreslå nye veier å gå.» Hva vil så Holon?

– Vi har sagt at vi ønsker å skape «arkitektur som elsker mennesker», i motsetning til «arkitektur som mennesker elsker», sier Strønstad. – Det er viktig å ha dette perspektivet på det vi holder på med, og hele tiden spørre oss selv om vi gjør prosjekter som legger til rette for det gode liv for mennesker. Skaper vi de rommene, både inne og ute, som menneskene kan utfolde seg i? Så enkelt og så pretensiøst kan det sies.

– Hva betyr navnet?

– Et holon er en enhet og en helhet på samme tid. I holistisk tankegang er helheten mer enn summen av dens deler. Tre selvstendige enheter blir sammen en sterkere selvstendig enhet med større faglig tyngde, mangfoldig kompetanse og erfaring samt større produksjonskapasitet og leveransedyktighet lokalt så vel som nasjonalt. Den holistiske grunntanken vil også prege våre arbeidsprosesser og arkitekturen vi leverer.

– Dere vil fortsette å være lokalt eid og drevet, men vil etter sammenslåingen fungere som ett kontor med felles kurs. Hvordan jobber man i praksis for å få til det, og hvordan fant dere sammen? 

– Et viktig element er den geografiske lokaliseringen. Vi befinner oss alle på Sør-Vestlandet, en veldig interessant del av landet med stor verdiskapning og aktivitet. Vi er i en utvikling der fastsatte politiske mål om felles bolig- og arbeidsmarked i regionen skal gjennomføres, først gjennom veisambandet Rogfast og senere Hordfast. Og arkitekter, den største aktøren med 45 ansatte, tok initiativet for å se på en samarbeidsform. De vurderte ulike prosjektporteføljer, bedriftskulturer og faglige ambisjonsnivåer, og sammen har vi, ettersom vi har blitt godt kjent med hverandre, bestemt oss for å gå inn i dette samarbeidet.

– Har dere, som mange andre arkitekter, merket endringer i det lokale markedet deres?

– Ja, ubetinget. For vår egen del er det et viktig motiv for å gå inn i dette samarbeidet. Vi har opplevd gjentatte ganger ikke å få delta i konkurranser om de mest interessante og ambisiøse oppdragene lokalt. Det er derfor et strategisk valg å styrke både kapasitet og referanser gjennom et slikt samarbeid. Samarbeidet vil også gjøre det mulig for oss å utvide vårt nedslagsfelt og gjøre oss til en solid aktør i det nasjonale markedet.

– Finnes det en skepsis til «de store kontorene» blant arkitektene der ute?

–  Nei, mange av de flinkeste folkene sitter i Oslo, men vi har samtidig et mål om å etablere et fagmiljø her som er i stand til å ta opp konkurransen med de beste. Er vi sterke nok lokalt og regionalt, kan vi få til det. Vi ser jo at de store, tverrfaglige miljøene er sterke i konkurranser og ofte blir foretrukket i prosjekter her, og vi ser også at det kommer utenlandske, ofte danske, aktører inn på markedet. Vi vil vokte vårt eget revir, men samtidig utvide og konkurrere i et større marked.

– Dere snakker også om å konkurrere om nasjonale oppgaver?

– Ja, vi er klare for det. Vi vurderer fortløpende egne referanser og kompetanse opp mot alle aktuelle konkurranser og ønsker å delta der vi ser det hensiktsmessig. Det har vært et stort løft for et timannskontor å delta i åpne prosjektkonkurranser. De ressursene vi nå rår over samlet, gir oss helt nye muligheter til å levere også her.

– Hvor er så Holon om ti år? 

– Om ti år har vi vunnet en rekke større konkurranser, og vi er ett av landets – eller aller helst landets – ledende arkitektmiljø med oppdrag også utenfor landets grenser.