Nyhet

Nye Bryggen?

Se de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen i Bergen.


Fem team har kvalifisert seg til å vise Torget-Bryggen i Bergens muligheter for fremtiden. Illustrasjon: Prosjektmotto Hverdagsvågen

Fem tverrfaglige team har kvalifisert seg til å levere forslag til plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen i Bergen, og forslagene skal nå stilles ut i hovedrommet til Sentralbadet i vetslandshovedstaden.

Det er arkitektkontorene Snøhetta, Asplan Viak, Arkitektgruppen CUBUS, TAG og Gottlieb Paludan som har kvalifisert seg, men siden juryen fremdeles er på gangen er forslagene anonymiserte og presenteres ved det enkelte forslags prosjektmotto. Vinneren kåres den 5.juli.

I en pressemelding fra Bergen kommune heter det at konkurransens overordnede mål er å «vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.»

Utstillingen åpner i dag (24. mai) og står frem til 28. juni. Den er åpen for publikum hver fredag fra klokken 12.00 til 18.00.

Prosjektmotto: Havnen den gode

Se hele forslaget her.

Illustrasjon: Prosjektet Havnen Den Gode

Prosjektmotto: Gå mann

Se hele forslaget her.

Illustrasjon: Prosjektmotto Gå mann

Prosjektmotto: Hverdagsvågen

Se hele forslaget her.

Iluustrasjon: Prosjektmotto Hverdagsvågen

Prosjektmotto: Mot Vågen

Se hele forslaget her. 

Illustrasjon: Prosjektmotto Mot Vågen

Prosjektmotto: Som perler på en snor

Se hele forslaget her.

Illustrasjon: Prosjektmotto Som perler på en snor