Nyhet

Nye medlemmer i Rådet for byarkitektur

Ny leder i Rådet for byarkitektur i Oslo, arkitekt Tanja Lie, håper skillet mellom vern og modernitet kan oppheves i hovedstaden.


Arkitekt Tanja Lie er ny leder for Rådet for byarkitektur i Oslo. Hun mener byen må være flerfunksjonell, ikke bare ha dyre boliger. Foto: Lars-Ludvig Røed/Byliv

Byplan Oslo, Plan- og bygningsetatens nyhetsnettsider, skriver at byrådet i Oslo har oppnevnt nye medlemmer og leder for Rådet for byarkitektur.

– Vi har ingen politisk agenda. Vi er rett og slett folk som er glade i byen vår, mennesker som er faglig engasjerte, sier Lie om den nye rådssammensetningen.

Lie er partner i Lie Øyen Arkitekter. 

Vil beholde store anlegg i byen

Rådets nye leder mener det er ting som kan bli bedre i Oslo enn det er i dag.

– Jeg synes at det iblant har vært vanskelig å få realisert kvalitetsprosjekter. Å være smidig er viktig. Hvis alt ender med å være «ganske bra», kan det fjerne både topp og bunn, sier Lie til Byliv.

Hun er også skeptisk til å flytte store anlegg ut av byen som Bislett stadion. Byen må være flerfunksjonell, ikke bare bestå av dyre leiligheter, mener hun.

– Og vi må ta vare på vår felles historikk. Byen er en vev. Kanskje kan motsetningen mellom vern og modernitet bli borte, sier Lie i saken.

På spørsmål fra Byplan Oslo om hva som er hennes favorittbygg i Oslo, peker hun på Y-blokka i Regjeringskvartalet og laboratoriebygget på Ullevål sykehus, og mener vi må tåle motsetninger i byen.

Lukt, lyd og bybilde

Lie mener endringene i trafikkbildet er en game changer for utviklingen av byen i tiåret som kommer.

– Privatbilen er mindre til stede, lyd og lukt og bybildet endres.

Men også gatestrukturen kan forandres, mener hun. Ifølge Lie kan endringene for mer bærekraft også føre til økt innovasjon innen materialbruk, sambruk og fellesskapsløsninger.

Rådet for byarkitektur i Oslo ble opprettet 23. februar 2000 av bystyret. Medlemmene oppnevnes av byrådet og uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende.

Rådets medlemmer er nå arkitekt Dagfinn Sagen (nestleder), murmester Knut A. Fjeld, landskapsarkitekt Aaste Gulden Sakya, utviklingsleder Bjørnar Johnsen og samfunnsforsker Gro Sandkjær Hanssen.