Konkurranser

Nye Tromsø Museum får krass kritikk for konkurranseform

Statsbyggs fremgangsmåte ekskluderer nesten samtlige nordnorske arkitektkontor, hevder Nord-Norges Arkitektforening.

Det nye museumsbygget skal plasseres på Mack-tomta i Tromsø. Foto: Statsbygg

Statsbygg og Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø la nylig ut en anbudskonkurranse for et nytt museumsbygg. Nybygget på 19 700 kvadratmeter skal plasseres på Mack-tomta ved Strandveien, sørvest for sentrum i Tromsø. Museet har en foreløpig økonomisk ramme på 1,5 milliarder kroner. Nå møter utbyggerne skarp kritikk for valg av konkurranseform og den knappe tidsrammen de har satt.

«Anbudskonkurranse istedenfor åpen plan- og designkonkurranse - hva betyr dette? Enkelt forklart betyr det at det juryeres konkurranse i jobbsøknad fremfor designkonkurranse i prosjekter,» skriver Magnus Vågan, arkitekt og leder i NALs lokallag, Nord-Norges Arkitektforening (NAF), i et innlegg i avisen iTromsø.

Ekskluderende

Vågan mener at erfaringskravene i utlysningsdokumentet, som sier at arkitektbedrifter skal ha jobbet med prosjekter med overføringsverdi innen de siste tre årene, ekskluderer nesten samtlige arkitektkontorer i Nord-Norge samt unge, nyoppstartede kontorer.

«De unge, sultne formgivere og lokale aktørene får ikke komme med innspill eller forslag til løsning. Prosessen baserer seg ikke på kvalitet i prosjekt, men en sortering av aktørene i forkant av arbeidet. Det er en fare for at det kun blir arkitektur - ikke arkitektur satt inn i en sammenheng,» skriver han videre.

«Kan Tromsø ta en sjanse på et mangelfullt prosjekt som byens innbyggere må leve med i framtida?» spør leder i Nord-Norges Arkitektforening, Magnus Vågan, i et innlegg i iTromsø. Foto Privat

Stramt tidsskjema

Statsbygg, som har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte forprosjekt for Tromsø Museum - Universitetsmuseet ved UiT, hevder at en plan- og designkonkurranse er for tidkrevende å gjennomføre, og at tidsskjemaet for Tromsø Museum er stramt. 

«Konkurranseformen, det å velge en komplett prosjekteringsgruppe med alle fag allerede nå, er valgt med utgangspunkt i prosjektets særegenhet. Denne konkurranseformen bidrar til å redusere usikkerhet på utforming og arkitektonisk innhold, samtidig som vi ivaretar brukermedvirkning - de får anledning til å bidra til en løsning som fungerer maksimalt for deres behov,» skriver prosjektleder Marte Kollstrøm i Statsbygg i en e-post til iTromsø.

Konkurranseleder i NAL, Gisle Nattas. Foto: Tommy Ellingsen

Løsning i sentrum

«Prosjektet blir ikke bedre ved anbudskonkurranse. Alle muligheter for hvordan bygget henviser seg til byen og sine omgivelser viser kun ett syn, og mangfoldet i kreativitet ekskluderes og knebles,» hevder Vågan, og får støtte av konkurranseleder i NAL, Gisle Nataas. Han mener plan- og designkonkurranser skaper det beste grunnlaget for en god prosess og at konkurranseformen gir oppdragsgiver et solid beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt. 

– Godt tilrettelagte arkitektkonkurranser fremmer gode løsninger, kreativitet, nytenking og faglig utvikling. En arkitektkonkurranse setter løsningen i sentrum, skaper et felles mål for de involverte og gir det beste beslutningsgrunnlaget på et tidlig tidspunkt, i motsetning til en anbudskonkurranse, der honorarstørrelse og tidligere prosjekter er sentrale kriterier, uttaler Nataas til iTromsø.

Aldri i Oslo

Anbudskonkurransen ligger ute på nettstedet Doffin og Statsbygg ønsker tilbud på prosjekteringsgruppe med 18 måneders varighet. Den åpne anbudskonkurranse har tilbudsfrist 19. april.

NAF-leder Vågan mener en anbudskonkurranse aldri ville blitt vagt for et tilsvarende prosjekt i Oslo.

«Universitetsmuseet i Tromsø er regionalmuseum med nasjonalt ansvar for samisk kultur og historie. UiT/Norges Arkitiske Universitet må være klar over at de blir avspist med en dårlig løsning,» poengterer Vågan.

Arkitektnytt følger saken videre.