Organisasjonsliv

– Det viktigste blir baren

I et hjørnelokale i Brattørgata midt i byen etablerer Trondhjems Arkitektforening fast tilholdssted. – Her er interaksjon med gata mulig, sier TAF-leder Ørjan Nyheim.

Illustrasjonen viser hvordan Arkitektenes hus i Trondheim kan komme til å se ut. Illustrasjon: Trondhjems Arkitektforening

Åpent medlemsmøte

TAF inviterer til møte i de nye lokalene for å få innspill om hva foreningen og Arkitektenes hus skal være. 

Forslag kan også sendes på e-post til trondhjemsarkitektforening@gmail.com.

Tid:     Onsdag 12. desember kl. 18.00

Sted:   TAFs nye lokaler, Brattørgata 4, Trondheim.  

150 kvadratmeter hjørnelokale, første etasje, vinduer hele veien mot gata, arbeidstittel «Arkitektenes hus». Trondhjems Arkitektforening (TAF) har inngått en langsiktig leieavtale og etablerer Arkitektenes Hus i Trondheim.

Foreningen overtar lokalet 12. desember, og inviterer samme kveld medlemmene inn i  det nedstrippede lokalet. Lokalforeningen ønsker innspill til hva de skal være i framtiden, og hvordan deres framtidige husvære skal formes.

– Deretter starter arbeidet for å få lokalene klare til innflytting påsken 2019, sier TAF-leder Ørjan Nyheim på telefon til Arkitektnytt.

Eksponert i byen

Nyheim kan fortelle at arbeidet med å få et eget hus for trondheimsarkitektene starta på 1990-tallet. Da begynte man å sette av penger på en huskonto, men siden det har husprisene steget så mye at det ikke er mulig å kjøpe sitt eget hus, sier han. Derfor har de i senere tid vært på utkikk etter et sted med lang leiekontrakt.

– Brattørgata 4 har god eksponering og ligger sentralt i byen, i et område der interaksjon med gata er mulig, sier TAF-lederen.

Dette var viktige elementer i hussøket, og Nyheim mener det ikke finnes mange alternativer med de samme kvalitetene i sentrum av Trondheim.

Planen

Ut mot gata ser TAF for seg et stort fleksibelt rom. Her skal det være mulig å veksle mellom forelesninger, kurs og debattarrangementer, sier Nyheim.

Inn mot bakgården blir det utstillingsarealer i tillegg til toaletter og lager, forklarer han og fortsetter:

– Det viktigste blir baren som sannsynligvis plasseres i midten.

Nyheim påpeker at det i perioder kan stilles ut mot gata, også, men at nøkkelen er å ha et fleksibelt lokale ut mot gata som kan endres etter behov gjennom året.

Hvem tegner for arkitektene?

Styret i TAF har ikke bestemt hvem som skal formgi lokalene ennå. Ifølge Nyheim tar styret sannsynligvis byggeledelsen selv, og leier inn håndverkere etter behov.

– Hvem som skal stå for designmessig utforming, plan, og vurdering av fast innredning og overflater, er foreløpig åpent. Det skal diskuteres på det åpne møtet 12. desember, sier han.

Nyheim minner medlemmene om at de har lite tid og penger, i tillegg at det er snakk om et lite lokale i et gammelt bygg. Det vil si at mye er låst, for selv om huset ikke er vernet, koster det mye å flytte på rør i et slikt gammelt bygg, sier han.   

Inspirert av naboen

Like bortenfor TAFs kommende tilholdssted ligger «Sosiologisk poliklinikk». Nyheim forklarer at dette er en gruppe sosiologer fra NTNU som har etablert et faglig samlingspunkt i byen, og slik har gjort seg synlige utenfor campus.

– Dette er ikke bare et sosialt samlingsted for sosiologene, her tilbys blant annet faglig rådgivningtjeneste i forbindelse med byutvikling, forteller Nyheim som mener arbeidet deres er av interesse for arkitektstanden.

Han mener at når lokaliseringen har fungert bra for dem, så vurderer TAF at dette blir et bra sted for arkitektene også. TAF har tidligere hatt samarbeid med Sosiologenes poliklinikk og lånt deres lokaler.

Ørjan Nyheim, leder i Trondhjem arkitektforening, TAF. Foto: Privat