Nyheter

Nytt arkitektnytt i posten

Arkitektnytt 04/2016 ser på den fire år lange sammenslåingsprosessen som aldri kom seg til uravstemning.


Tema: Ny, felles organisasjon avlyst
Sentrale personer i organisasjonssaken uttaler seg. De peker blant annet på en skjør organisasjonsstruktur i NAL, selvtilfredse lokalforeninger og gamle ideer om profesjonskamp som årsakene til kollapsen. 
 
Hva nå, NIL? 
Selv om ja-foreningen NIL er skuffet over resultatet, mener de at prosessen har skapt et godt tverrfaglig samarbeidsklima med NAL og NLA som må videreutvikles.
 
Kommentar: Dagen derpå 
Ryddejobben som gjenstår etter organisasjonsprosjektet er stor, og det går mot en tung dagen derpå for NALs ledelse, styre og representantskap.
 
I tillegg finner du blant annet:
Gaute Brochmann anmelder Lars Backer-utstillingen, AHO lager ny landskapsutdanning i Tromsø, bokstoff om den tidlige Jan Gehl og debattinnlegg om Bergen.