Nyhet

Nytt hus for bærekraft

Grønn Byggallianse, FutureBuilt og Norske arkitekters landsforbund har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt bærekrafthus i Oslo.


Samarbeid med bærekraftige ambisjoner. F.v: Anders Nohre-Walldén, leder kommunikasjon og marked og prosjektleder for partene, Grønn Byggallianse, Stein Stoknes, faglig leder FutureBuilt, Pia Bodahl, fungerende daglig leder FutureBuilt, Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse, Kari Bucher, generalsekretær Norske arkitekters landsforbund og Annicken Vargel, kommunikasjonssjef Norske arkitekters landsforbund. Foto: Gisle Nataas

De tre organisasjonene har nå inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt bærekrafthus for bygg og eiendom i Oslo. Tettere samhandling og strategisk samarbeid er oppskriften for å lage et samlingspunkt for bærekraftig arkitektur, by- og områdeutvikling og drift, heter det i en pressemelding fra organisasjonene.

Til stor hjelp 

Det nye bærekrafthuset skal bli et møtested for alle som er opptatt av bærekraftige bygg, områdeutvikling og arkitektur, heter det videre. Organisasjonene skal selv ha sine kontorplasser i bygget, men om dette skal være i nåværende Arkitektenes hus i Josefines gate eller et annet sted, er fortsatt ikke klart. Gisle Løkken, president i NAL, er godt fornøyd med avtalen: 

– Det er ingen hemmelighet at vi har et ganske dysfunksjonelt bygg i dag, og det har vært sondert mulighetene for å finne et annet sted i mange år, en prosess som går minst ti år tilbake. Nå har vi inngått denne avtalen med aktører som er bedre kjent enn oss med markedet i Oslo, og som vil være til stor hjelp for oss. NAL jobber kontinuerlig for å bli best på våre kjerneområder, og en relokasjon er en mulighet til å komme sammen og spisse oss på de områdene, sier Løkken til Arkitektnytt. 

Presidenten understreker at det vil informeres mye mer om dette etterhvert, og at medlemmenes stemme er viktig i det videre arbeidet.

Grunnleggende 

I pressemeldingen lister organisasjonene blant annet opp at bygget må ligge sentralt i Oslo; være et forbilde innen miljømessig og sosial bærekraft; ha utadvendt virksomhet i 1. etasje og tilby kontorarealer for andre selskaper, organisasjoner og innovasjonsmiljøer som jobber innen bærekraftige bygg, byutvikling og arkitektur - både nye og gamle samarbeidsparter. 

– Miljøspørsmålet er så grunnleggende for hele samfunnsutviklingen i dag, og det involverer alle samfunnets lag. Da er det viktig at arkitektene og NAL tilegner seg den beste kunnskapen som finnes på området, sier han. 

– Vi må søke denne typen strategisk samarbeid, sier Gisle Løkken, president i NAL. Foto: Erik Burås / Studio B13

Felles historikk

– Hvorfor er nettopp FutureBuilt og Grønn Byggallianse naturlige samarbeidspartnere for NAL?  

– Dette har vært snakket om en stund, det er ikke noe vi gjør på sparket, og vi har allerede et godt samarbeid med dem begge. FutureBuilt og NAL har allerede en lang, felles historikk som er viktig, og vi snakker godt sammen. NAL anerkjenner kompetansen til både Grønn byggallianse og FutureBuilt og setter det høyt. Det er viktig for arkitektene å ha den kompetansen med seg, vi kan ikke ha all kompetanse in house, så vi må søke denne typen strategisk samarbeid. 

Grønn byggallianse er en ideell organisasjon og med over 300 medlemmer, som jobber for at bærekraft skal bli en selvfølge i bygg- og eiendomssektoren, mens FutureBuilt er Oslo-regionens utstillingsvindu for å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

– Enda bedre!

Faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, sier de ønsker å flytte inn i et bygg som er bærekraftig i seg selv: 

– Et prosjekt som ved sin lokalisering, arkitektur og program kan være et forbilde på både miljømessig og sosial bærekraft. Aller helst et FutureBuilt-prosjekt - eller enda bedre!, sier Stoknes i den felles pressemeldingen. 

Det er Anders Nohre-Walldèn i Grønn byggallianse som skal lede arbeidet på vegne av de tre organisasjonene. 

Les også Gisle Løkkens tekst om prosjektet i den nye utgaven av Arkitektnytt, ute nå.