Arkitekturpolitikk

OAF til folket!

Som leder av OAF vil Joakim Skajaa jobbe for å gjøre Arkitektenes hus til et møtested for arkitekter og åpne lokalforeningen for et bredere publikum.


Leder i Oslo arkitektforening Joakim Skajaa. Foto: Cecilie Klem

Arkitekter i Oslo og Akershus har faktisk et slags hovedkvarter. Det befinner seg i baktrappa, bak en rosamalt dør i Josefines gate 32 på Frogner i Oslo. Her har Joakim Skajaa nettopp startet arbeidet som ny leder i Oslo Arkitektforening. Vervet er utstyrt med en femti prosent stilling, et stort, lyst kontor og en datamaskin. Når Arkitektnytt skal lage et oppstartsintervju med den nye OAF-lederen, er det veldig tidlig på morgenen, og ettbarnsfaren har allerede tatt en telefon til dataleverandøren for å få fornyet noe utstyr.

Skajaa ble sivilarkitekt ved Bergen Arkitekthøgskole i 2004. I tillegg til å drive arkitektkontoret Eriksen Skajaa sammen med Arild Eriksen, er han prorektor på Bergen Arkitekthøgskole og underviser på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.      

Viktige bysaker

Osloforeningen har i mange år spilt en viktig rolle i det interne organisasjonslivet i Norske arkitekters landsforbund (NAL) og har vært en stødig og tung leverandør av sommerfester og julenachspiel i årevis. I tillegg har foreningen en programkomite med rift om plassene og en track record å være stolt av.

Et blikk på listen over høringsuttalelser de siste par årene viser mange viktige saker OAF har engasjert seg i: Regjeringskvartalet, Hauskvartalet, Hovinbyen, Handlingsplan for økt byliv, Boligvekstutvalgets innstilling og den nye kommuneplanen nå på forsommeren.

Under Skajaa skal dette arbeidet fortsette, lover han.

– Oslo er en by som endrer seg i stort tempo. Det er et generelt stort engasjement for byutvikling, ikke bare blant arkitekter, men i den utvidete bransjen vår. I tillegg er det mange innbyggere og nabolag som er engasjert og opptatt av endringene i byen. Jeg håper vi kan fortsette å være en viktig aktør i den diskusjonen, sier OAF-lederen.

Han mener OAF kan styrke sin posisjon som en møteplass for diskusjon ved å være enda mer åpne for befolkningen.

– Foreningen er et viktig sted for å ha interne samtaler, men vi er like mye en arena for å vise fram hva god arkitektur og gode arkitekter kan gjøre i utviklingen av byen. Det er viktig for OAF å få flere til å skjønne hva som er vår rolle både for arkitektur og byutvikling.

Arkitekter er samfunnsengasjerte

Skajaa og OAFs ambisjon er å jobbe med arkitektur som en del av samfunnsutviklingen, samtidig som de videreutvikler foreningen som en arena for fagdiskusjoner.

– Samfunnsengasjementet har vært viktig for meg i min egen praksis, det å jobbe for de som er på siden eller helt utenfor samfunnet. Og det må jeg virkelig si, at er det noe som er felles for alle arkitekter jeg kjenner, så er det et sterkt samfunnsengasjement. Arkitekter er opptatt av konsekvensene av det de gjør.

Når byrådet nå har lovet en helt egen arkitekturpolitikk for Oslo, mener Skajaa at OAF må påvirke ved å understreke viktigheten av arkitektur og arkitektens rolle.

– Vi må dessuten bringe arkitektens rammevilkår inn som en del av den debatten. Der har vi en jobb å gjøre.

 Veldrevet forening

Han ønsker å understreke hvor god jobb den foregående lederen av OAF, Caroline Støvring, la ned. Skajaa understreker at han tar over en godt drevet forening som har lagt ned mye arbeid både i organisasjonsutviklingen internt i NAL og i det faglige programmet og tilbudet til medlemmene.

– OAF har holdt et veldig høyt faglig nivå og et høyt aktivitetsnivå. Det er kanskje vår viktigste oppgave, å sørge for et godt faglig tilbud, sier den nye OAF-lederen.

Rolleavklaring må til

I sommer har Arkitektnytt intervjuet lokallagsledere over hele Norge om den pågående utviklingsprosessen i NAL og den nye innsatsgruppen som NAL har opprettet for å jobbe tettere med den enkelte lokallagslederen. Som OAF-leder har Skajaa et fortrinn. Kontoret ligger i samme bygning som administrasjonen og sekretariatet i NAL, og det er kort vei bort til kontoret til nyansatt NAL-direktør Kari Bucher og NALs fagavdeling i etasjen over. 

– Jeg er jo fersk i vervet og kjenner derfor ikke prosessen til nå fra innsiden, men mitt håp for prosessen er at man kan finne bedre måter å jobbe sammen på.

Han håper styret i NAL, administrasjonen og lokalforeningene finner et felles engasjement, slik at alle ledd kan jobbe i en og samme retning.

– Mitt inntrykk er at det er et stort ønske ute i lokalforeningene om å bli ferdig med de interne prosessene og jobbe mer aktivt for medlemmene.

Han mener det er opplagt at lokallagslederne har en vanskelig oppgave.

– Vi skal drive lokalforening og samtidig være kyndige deltakere i Representantskapet, det overordnete styringsorganet i NAL. Det er et stort behov for en tydeliggjøring av roller, og da er samarbeidet innad i organisasjonen nødt til å fungere, mener OAF-lederen.

– Både huset og NAL har stort potensiale

Han mener å se gode tendenser i NAL nå.

– Det er mange nye lokalforeningsledere med stort engasjement, og en ny administrerende direktør som vi har stor tiltro til. Så potensialet er stort.

I tillegg ser Skajaa veldig optimistisk på framtiden for selve Arkitektenes hus. Han mener en av de viktige oppgavene til OAF de neste årene, er å få utløst potensialet i Josefines gate. Huset eies av NAL og OAF.

– Jeg ønsker å jobbe for å videreutvikle huset som et sted hvor man treffes, både nåværende og nye OAF-medlemmer. Vi skal jobbe hardt for at OAFs aktiviteter og tilbud skal være relevante. Vi skal oppleves som et godt sted å være, slik jeg opplevde det da jeg kom fra Bergen. Det var lett å bli en del av et miljø, mye takket være OAF, sier Skajaa.