Nyhet

OBOS bygger for de eldre

OBOS og Diakonhjemmet skal utvikle seniorboliger. De 60 første leilighetene kommer på Lambertseter i Oslo.


Kort vei til t-bane og nærsenter når OBOS' og Diakonhjemmets seniorboliger vil stå klare i 2023. Illustrasjon: Hille Melbye

Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil andelen eldre stige veldig de neste årene, og i 2060 kan hver femte innbygger ha fylt sytti år. Nå vil OBOS inn på markedet for seniorboliger, og i en pressemelding heter det at de 60 første leilighetene, ved T-banestasjonen og kjøpesenteret på Lambertseter, vil stå klare i 2023. Prosjektet er et samarbeid med Diakonhjemmet.

– I takt med at befolkningen eldes, vil det bli behov for å bygge flere boliger til eldre som har et omsorgsbehov, men som er for friske til å leve på et sykehjem. Dette er en gruppe mennesker vi vil gjøre noe for, og vi vil gjøre det sammen med en ideell aktør som kan dette feltet. Nå skal vi sammen med Diakonhjemmet ta til oss læring med tanke på å utvikle et attraktivt prosjekt på Lambertseter. Hvis dette er noe OBOS-medlemmene etterspør, så vil vi trappe opp samarbeidet. Målet er å realisere flere tilsvarende prosjekter de kommende årene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i pressemeldingen.

Gode boformer

Diakonhjemmet skal levere tjenester til beboerne og lokalmiljøet fra egne lokaler i bygningen, og bygget vil inneholde næringslokaler i første etasje med rundt 60 boliger fordelt på syv etasjer. Under bakken er det lagt opp til parkeringsplasser for beboere og senter-kunder.

− Vi gleder oss til samarbeidet og denne muligheten til å utvikle gode boformer for eldre. Dette er en modell vi har stor tro på, og derfor er vi også klare til å satse videre sammen med OBOS, sier Anne Grethe Slåtten, assisterende direktør ved Diakonhjemmet Omsorg.

Medvirkning fra de eldre

OBOS driver nå med omfattende kartlegging av behovet for seniorboliger på Lambertseter, med både spørreundersøkelser og dybdeintervjuer for å finne ut behov og ønsker de eldre har for boligene. En gruppe eldre vil også være med i den videre konsept-utviklingen av boligene.

– OBOS og Diakonhjemmet har allerede mye erfaring vi benytter oss av når vi ser på hvordan senior-tilbudet skal bli. Vi ser også på eksisterende forskning og besøker flere boligprosjekter for eldre for å lære. Men det aller viktigste vil være å involvere potensielle beboere. Vi ser for oss at konseptet vi utvikler nå også kan tilpasses eventuelt nye prosjekter, sier forretningsutvikler Carina Meland i OBOS i pressemeldingen.

Går alt etter planene vil boligene bli lagt ut for salg sommeren 2020. Byggingen vil trolig starte i første halvdel av 2021 med planlagt innflytting to år senere.