Nyhet

Om poesi og arkitektur

Lyrikk, musikk og arkitektur blandes i Trøndelag denne helgen. – Jeg ønsker å beskrive den kroppslige erfaringen med rom og landskap, sier poet og arkitekt Margrethe Aas. 


«Eit underliggjande landskap drikk av himmelen» er et musikalsk poesiprosjekt, av forfatter og arkitekt Margrethe Aas. Verket har premiere på Litteraturhuset i Trondheim lørdag 5. september. Foto: Vigdis Haugtrø

«Eit underliggjande landskap drikk av himmelen», heter det musikalske poesiprosjektet, som har premiere på Litteraturhuset i Trondheim lørdag 5. september. Prosjektet er igangsatt av Margrethe Aas, forfatter og arkitekt, og amerikansk-nederlandske komponisten Ellen Lindquist. 

– Vi ønsker å utforske møtet mellom musikk og litteratur. Utrykkene er forskjellig, men også ganske like. Jeg liker å jobbe med og utforske slike grensefelt. Jeg merker at det fører til en bevisstgjøring av språket mitt, sier Aas, som til vanlig jobber som arkitekt hos byantikvaren i Trondheim, men som også er femti prosent forfatter. 

«Underliggende landskap»

I musikk-poesiverket blir vi tatt med til ti forskjellige konkret steder: Deriblant Trondheimsfjorden, Olavshallen, en elv, en solbærbusk. Og et møte med solbærbusken kan blant annet skrives ut slik: 

«kvart omriss mjuknar

til lysningar å følgje

kvar himling løyser

ei fjernare kvelving»

Det ferdige verket består av en veksling der musikken delvis responderer til, delvis overlapper med forfattarens egne opplesninger.

– Tittelen på verket er det litt kryptiske «Eit underliggjande landskap drikk av himmelen». Hva viser den til? 

– Den kommer fra diktet som handler om Trondheimsfjorden. Jeg bor sånn til at jeg ser den hver dag. Jeg fikk en sterk opplevelse av hvordan tåken la seg på vannflaten. Det er et forsøk på å beskrive den utvekslingen og kommunikasjonen som foregår mellom tåken og fjorden på tvers av vannhinnen. 

Arkitekt og forfatter Margrethe Aas har lørdag 5. september premiere på musikk-poesi verket «Eit underliggjande landskap drikk av himmelen» i Trondheim. Foto: Vigdis Haugtrø

Kropp, poesi, arkitektur

– Linken mellom arkitektur og poesi er kanskje ikke så opplagt? 

– Jeg har alltid vært svært glad i koblingen arkitektur, rom, kropp og lyrikk. Jeg ønsker å beskrive den kroppslige erfaringen med rom og landskap. Hvordan kroppen ubevisst interagerer med rom og landskap slutter aldri å fascinere meg. Som arkitekt klarer jeg ikke alltid å forklare dette sanseapparatet, men i lyrikken hjelper ordene meg til å utforske hva som faktisk skjer idet kroppen møter verden, sier Aas. 

Aas og Lindquist har også fått med seg komponistene Kristin Norderval og Eva Holm Foosnæs til å utvikle musikk-poesi-verket. Det er spesialutviklet til Alpaca Trio, som består av Else Bø (piano), Sigrid Elisabeth Stang (fiolin) og Marianne Baudouin Lie (cello).

Verket fremføres på Litteraturhuset i Trondheim, Rådhussalen, lørdag 5. september (klokken 19.00) og på Heggli gård i Stadsbygd, søndag 6. september (klokken 15.00).