Nyhet

Ønsker egen stortingskomité

Arkitektorganisasjonene ønsker en egen stortingskomité for bygde omgivelser.– Vi må få dette opp på politisk nivå, sier fagsjef Camilla Moneta i NAL


– Vi trenger en egen stortingskomite der man kan samle alle aspekter med bygde omgivelser, sier Camilla Moneta, fagsjef i NAL. Foto: Tommy Ellingsen

Den felles arkitekturpolitiske plattformen til arkitektorganisasjonene har som overordnet mål å få laget en egen stortingskomite for bygde omgivelser. Nettopp dette gjorde Norske arkitekters landsforbund (NAL)  til sitt hovedinnspill da regjeringen ba om innspill til sin nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.

NAL tror egen fagkomite på Stortinget vil kunne samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges. 

– Samfunnet investerer utrolig store ressurser i bygg. Vi trenger en egen komite der man kan samle alle aspekter med bygde omgivelser, der temaer som påvirkes av våre bygde omgivelser, som folkehelse, næring, kultur, klima, miljø, energi, fortetting, offentlige anskaffelser, bolig og så videre håndteres mer helhetlig, ikke stykkevis og delt, sier Camilla Moneta, fagsjef i NAL til Arkitektnytt.

Dialog med politikerne

En komite vil også kunne være sentral i å håndtere den samlede bygg- og anleggsvirksomhetens utfordringer knyttet til bærekraft, ressursbruk og utslipp, mener landsforbundet. 

– Dette innspillet retter seg til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, men er også et uttrykk for at arkitektorganisasjonene ønsker seg en komite på generelt grunnlag. Et sted for dialog med Stortinget, der politikerne også kan rette tydeligere forventninger til oss, sier Moneta. 

– Vi må få dette opp på politisk nivå, der man kan jobbe med store og overhengende utfordringer ovenifra, sier hun. 

Samtlige arkitektorganisasjoner – Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Arkitektenes fagforbund (Afag), Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) – stilte seg i vår bak den politiske plattformen

Innspillet, som nylig ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er i tillegg til fagsjef Camilla Moneta undertegnet av rådgiver Kai Reaver og president Gisle Løkken.