Nyhet

Ønsker kontaktforum

Oslo Arkitektforening vil ha raskere behandling av byggesaker og forsøker nå å etablere kontaktforum med Plan- og bygningsetaten i Oslo.


Oslo Arkitektforening (OAF) ønsker tettere dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Foto: Hille Melbye Arkitekter

Arkitektene i Oslo har har henvendt seg til Oslo Arkitektforening (OAF) fordi de er lei av prosjekter som «stanger» i saksbehandlingsveggen. De mener koronakrisen krever økt grad av forutsigbarhet, raskere saksbehandlingstid og bedre kommunikasjonen med Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo. 

For å bidra til dette har OAF nå foreslått å opprette et digitalt kontaktforum mellom plan- og bygningsetaten og OAF. Første dialogmøte mellom de to var tirsdag formiddag - og responsen fra Siri Gauthun Kielland, direktør i PBE, skal ha vært positiv. 

– Det var et positivt signal fra PBE at etatsdirektøren og byggesaksavdelingen, på kort varsel, imøtekom vår møteinvitasjon. Vi ønsker nå tiltak hvor vi i felleskap kan bedre dialogen om byggesaker, sier OAF-leder Tone Selmer-Olsen.

Digitalt møte tirsdag 5. mai mellom direktør i Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland, og Oslo Arkitektforening.

Vil holde hjulene i gang

Selmer-Olsen ledet møtet med Kielland. I tillegg var Mari Smørgrav, partner i Tuvalu arkitekter og Johanne Taugbøl, partner i Wood arkitekter med på møtet som representanter fra arkitektstanden.

OAF-lederen har den siste tiden blitt kontaktet av stadig flere arkitekter i Oslo om lengden på saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten. 

– Det er nå svært viktig at hjulene holdes i gang. Da er det viktig å få til tiltak hvor kommunen og bransjen i felleskap går sammen. Vi ønsker derfor å løfte fram tiltak som vi mener kan bidra til å holde hjulene i gang, sier hun. 

– Stanger mot veggen

For Selmer-Olsen og de andre arkitektene på møtet var det viktig å formidle at Plan- og bygningsetaten er en viktig premissgiver for hele bransjen. De uttrykker forståelse for at det tar tid for saksbehandlerne å forvalte regelverk og innfløkte saksbehandlingsprosesser, men tror at det er veldig viktig å få til en bedre og mer åpen kommunikasjon.

– Flere av medlemmene våre melder at prosjekter «stanger» i saksbehandlingen og mangel på kommunikasjon med saksbehandlere. Dette er noe som skaper store utfordringer i en allerede usikker arbeidssituasjon, sier Selmer-Olsen. 

– Hvorfor er dette viktig nå i koronatider? 

– Det er alltid viktig, med en god og aktiv dialog mellom involverte aktører, men nå er det særlig avgjørende med tanke på forutsigbarhet, prosjektgjennomføring og oppdragsmengde i dagens situasjon. Nå som det er usikre tider for mange, er det særlig viktig å bidra til at saker blir behandlet og gjennomført og ikke stopper opp i saksbehandlingen. 

Stolt av saksbehandlerne

Saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten er på tilnærmet normalt nivå, selv om situasjonen er unormal, forsikrer etatsdirektør Siri Kielland. Hun vil dermed ikke gå med på virkelighetsbeskrivelsen til OAF om sein saksbehandling og manglende kommunikasjon.

– Det er hittil lite som tyder på at koronasituasjonen har påvirket tiden vi bruker i vår saksbehandling, sier Kielland til Arkitektnytt. 

Hun påpeker imidlertid at mange av hennes medarbeidere, som ellers i samfunnet, har hatt barn hjemme som trenger hjelp og tilsyn. 

– Likevel står de ansatte på for å få sakene gjennom. Dét er jeg stolt av, og jeg håper at bransjen også finner gode løsninger i en vanskelig situasjon for samfunnet.

– Hva er din beskjed til bransjen etter møtet med OAF tirsdag? 

– Det er mange som vil bygge i Oslo, og vi har en stor portefølje av byggesaker. Dette er en kontinuerlig utfordring, og vi setter derfor stor pris på at bransjen leverer komplette saker og dokumenter som er helt ferdige, slik at både bransjen og vi slipper ekstrarunder i saksbehandlingen.