Nyhet

– Ønsker oss en tanke fra toppen

Arkitektbedriftene er på Arendalsuka og inviterte til debatt om lokal og nasjonal arkitekturpolitikk.


Egil Skavang, adm. dir i Arkitektbedriftene talte til fullsatt sal i Arendal kino. Foto: Bo Gleditsch/Arkitektbedriftene

Arendalsuka er i gang, og like før partilederne barket sammen til debatt gikk en annen viktig samtale av stabelen i Arendal kino. «Lokal og nasjonal arkitekturpolitikk - trenger vi det?» spurte Arkitektbedriftene et panel bestående av politikere og arkitekter. Fra podiet understreket Arkitektbedriftenes direktør, Egil Skavang, at det er bestillingene som gjøres som vesentlig for hva som bygges, og pekte til våre naboland og deres nasjonale arkitekturstrategi.

– Det er ingen tvil om at arkitektur skaper verdier, sa Skavang, og pekte på undersøkelser og prosjekter som tydelig har vist gevinsten av god arkitektur, både i forebyggingen av kriminalitet, for bedre skolemiljø og for helsen vår.

Tenke helhetlig

Skavang var ikke i tvil om at vi trenger en nasjonal føring:

– Skal vi tenke helhetlig må vi starte på toppen, med en plan og en strategi som gir innspill til regionene og kommunen, som igjen legger føringer for byggherrene. Det er en måte å bringe andre verdier inn enn det markedet tilbyr, med helse, trygghet, miljø, ressursbruk, identitet og inspirasjon i førersete, fortsatte Skavang.

Byrådssekretær for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang, fortalte at man Oslo må bygge for å ta imot 6-8000 nye innbyggere hvert år.

I sitt innlegg fortalte byrådssekretær for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang (MDG), at byrådet i hovedstaden nå har sendt sitt forslag til arkitekturpolitikk til bystyret, og at planen om en byarkitekt er godt underveis:

– Vi skal utrede hva en byarkitekt i Oslo kan være, om stillingen bør være underlagt Plan- og bygningstetaten eller ikke. For egen del tor jeg en byarkitekt bør ha en fri rolle uavhengig av etat, og fungere mer som en ombudsmann med blikk+ for de store linjene, sa Reinvang.

Ingen valgløfter

Arkitektnytt har tidligere omtalt Oslos ferske arkitekturpolitikk og både Sverige og Danmarks strategier for arkitekturen. Politikerne i panelet var dog reserverte med å love bort for mye. Stortingspolitiker og arkitekt Liv Kari Eskeland (H) mente vi har mye å gå når det kommer til å bruke arkitektur som virkemiddel til å skape gode byer og steder.

– Byutvikling handler om forankring og lange prosesser, som ikke er bare enkelt å få gjennomført av politikere med korte perioder på valg, sa Eskeland og viste til hjemkommunen Stord.

Fremskrittspartiets Christian Eikeland var derimot tvilende til at kommunene skulle ansette arkitekter, eller en nasjonal strategi som fort vil finne veien til en skuff:

– Vi er skeptiske til en nasjonal strategi som bare er en ny plan som kommunepolitikerne må dispansere fra hele tiden. Vil det ha noen verdi? Vi tror at lokalsamfunnene vil finne svaret på dette selv, slo Eikeland fast.