Nyhet

Ønsker seg et reisende NAL

Dette året har Agder arkitektforening brukt NALs fanesaker for å sy sammen fagprogrammene sine. Det frister til gjentakelse.


NAL kan med enkle grep bidra enda mer til at arkitekter over hele landet drar i samme retning, mener leder i Agder arkitektforening, Cecilie Bjerke Skjømming. Foto: Privat

Satsing på lokalforeningene

I en serie intervjuer setter Arkitektnytt NALs lokalforeninger under lupen. Hva har foreningene jobbet med det siste året? Hva forventer foreningene seg av NAL sentralt? er spørsmålene vi stiller. 

- NAL opprettet denne uka et lokallederteam på fem personer som skal være et bindeledd mellom NAL og lokalforeningene. 

- Det er en bredt og grundig strategiprosess underveis i NAL, og lokalforeningene er de viktigste bidragyterne i dette arbeidet.

- Teamet skal kartlegge hvilke behov og ønsker lokalforeningene har, og deretter lage en handlings- og aktivitetsplan.

- Målet er bedre kommunikasjon og dialog.

- Modellen for tilskudd fra NAL til lokalforeningene er i år et flatt tilskudd vektet ut fra foreningenes stemmetall i Representantskapet (RS).

- I år økte potten til 1,6 millioner kroner.

- På forrige RS-møte sendte RS igjen saken til styret i NAL som fikk i oppdrag å justere denne modellen. Lokalforeningene skal komme med innspill.

– Vi ønsker oss at NAL sentralt tilbyr et faglig opplegg rundt fanesakene hvert år, og sender for eksempel et spesialsydd foredrag rundt i lokalforeningene, foreslår leder i Agder arkitektforening, Cecilie Bjerke Skjømming.

 Hun mener det vil være en stor hjelp for de foreningene som ønsker å hekte seg på fanesak-tematikk med et faglig opplegg. Dessuten vil det virke som en ekstra kraft bak saken, mener hun.

– Det vil føre til at NALs arbeid spres i større grad, og det vil igjen føre til at arkitekter over hele landet drar i samme retning, sier Skjømming.

I vår har Agder hatt fire medlemsmøter, hvorav to har handlet om bokvalitet. Møtene har tematisert felleskapsløsninger, omsorgstilbud og de nye forslagene til TEK 17. I mars samarbeidet de med den lokale landskapsarkitektforeningen om et møte om bokvalitet inne og ute.

 

Folkehelse-tema

Høsten ble brukt til å arrangere møter med faglig innhold knyttet til NALS fanesak for 2016, arkitektur og folkehelse.

– Det var vår røde tråd gjennom høsten, og vi rakk å invitere til fire foredrag, forteller Agder-lederen.

Alec Andreassen i Asplan Viak besøkte lokalforeningen for å snakke om sitt arbeid som arkitekt i internasjonalt feltarbeid, og arkitekt og sykepleier Mette Blicher fra danske Folmer studio snakket om hvordan arkitekturen kan medvirke til bedre helse. «Folkehelse og byutvikling» var tema da NALs Bylivssenter var på besøk sammen med urbanist og miljøpsykolog Aga Scorupta.

Agder-arkitektene var også med på NLAs fagtreff som handlet om grønn transport.

 

Bra med direktekontakt

For en middels stor forening som Agder er tanken på å ha en egen kontaktperson i NAL, en god ting.

– Vi har manglet tettere struktur mellom lokalforeningene og NAL, så det er veldig gledelig at det blir en konkret link til en person som har et ansvar og ekstra kapasitet til den enkelte forening. Direktekontakt er ofte det mest effektive og gjensidig forpliktende,  så den løsningen høres veldig bra ut. Vi gjør alt arbeidet på vår egen fritid, og det er viktig å få litt drahjelp, sier Agder-lederen.

Hun er glad for at det nå blir tilskudd fra NAL i form av et flatt, behovsprøvd tillegg.

– Da står vi litt friere til å ta fatt i temaer og saker som vi ser er aktuelle lokalt eller nasjonalt, og det vil forhåpentligvis også kunne trekke flere til møtene, sier Skjømming.