Nyhet

Opp og ned for koronastudentene

Èn av fire studenter ved Bath School of Design forteller i en ny undersøkelse at helsen er blitt påvirket av pandemien.


Bath School of Design er del av Bath Spa University i den gamle romerbyen 18 mil vest for London. Foto: Bath Spa University

I undersøkelsen, gjennomført av Bath School of Design i Sør-England og arkitekturnettstedet Dezeen, får vi et innblikk i studenters hverdag under pandemien. De beretter om psykiske problemer, søvnproblemer og problemer med konsentrasjon og motivasjon som følge av landets strenge koronatiltak.

Andre peker på manglende sosialisering og vanskelige studieforhold, med hjemmekontor på små soverom, som utfordrende. «Biorytmen har forandret seg, søvnløshet har kommet og alt er som en kontinuerlig natt», sier interiørstudent Angélica Monge Garcia i Dezeen.

Frustrerte studenter

– Studentene lo, gråt, var sinte og booket taxier, tog- og flybilletter hjem, forteller skolens rektor, Kerry Curtis.

Ved nedstengningen av britiske skoler i mars 2020 var det mye frustrasjon blant studentene, men Curtis berømmer nå studentene for deres ekstraordinære innsats under pandemien.

– Som akademikere er det vanskelig å slutte å rose deres motstandsdyktighet og utvikling i designfaget ut ifra den høye kvaliteten på ideene og arbeidene som er sendt inn, skriver hun i Dezeen,

– Studentene er frustrerte, men generelt positive til hva vi tilbyr dem, skriver hun.

Rektor Kerry Curtis berømmer elevene for solid innsats under pandemien. Foto: Bath Spa University

Nye baner

Bath School of Design har holdt stengt mellom mars og september, og har ennå ikke åpnet etter den nye nedstengningen trådte i kraft i desember. Dette har ført til at studentene har måttet tenke i nye baner.

Undersøkelsen viser at rundt halvparten av studentene også har funnet positive sider ved den nye studenthverdagen. Mange peker på økt kreativitet og mulighet til å prøve ut nye ferdigheter, gjerne knyttet opp mot både digitale teknikker og tradisjonelt håndverk, etter at skolens verksteder og lesesaler stengte.

Mange av studentene har også måttet tenke nytt i forbindelse med materialvalg.

– Designstudenter er løsningsorienterte. De ønsker å løse problemer, skriver Kerry Curtis, som berømmer studentenes evne til å se på pandemien og vurderer hvordan de må tilpasse seg for å sikre gode fremtidige karrierer, både under og etter korona.

«Tåkete»

I rapporten som skolen har utarbeidet i etterkant av undersøkelsen heter det at skolens opplegg under korona i stor grad har vært vellykket, men at det har vært utfordrende for studentene.

– Enkelte studenter sliter med å oppleve en kreativ atmosfære på grunn av begrenset studiotilgang og at kravene til nettundervisningen kan være litt «tåkete». Rapporten viser at mange studenter har mistet mye inspirasjon til arbeidet sitt, og at den kreative atmosfæren er redusert, beretter Kelly.

Etter nye koronameldinger fra de britiske myndighetene er det en mulighet for at skoler og universiteter kan åpne igjen den 8. mars.

Les mer om norske designstudenters hverdag under korona her.