Nyhet

Små hus kan endre stort

Sintef søker arkitekter til konkurransen Opptre. Småhus i tre skal transformeres til nesten null i klimaavtrykk. Det skal bli den nye normen.


Denne eneboligen fra 1962 ligger på Nesodden. Her bor det en kvinne med voksne barn og barnebarn. Huset har er på 100 til 150 m2. Foto: Sintef

Fakta om Opptre:

Opptre er kortnavnet for prosjektet «Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå».

Prosjektet ledes av Sintef Community i samarbeid med NTNU ved Fakultet for arkitektur og design, og strekker seg fra 2018 til 2021.

Opptre er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Hunton, VELUX, Isola, Flexit, Enova og DiBK.

Målet for Opptre er å foreslå et nivå for renovering av småhus i tre til nesten nullenergibygg, forkortet til nZEB fra engelsk «nearly Zero Energy Building».

Norske eneboliger og andre småhus bygget i tre står for halvparten av energibruken i bygninger i Norge, ifølge Sintef.

De oppgir at 500 000 av 1,2 millioner norske eneboliger er bygget i perioden 1950-90. Mange av disse er nå modne for rehabilitering, og her ligger det et stort potensial for å spare energi i framtiden, mener Sintef. 

Selvfølgelig

Med arkitektkonkurransen Opptre vil de, i samarbeid med NTNU og Enova, endre normalen. I dag er det ikke vanlig med full energioppdatering når folk går i gang med renovasjon av husene sine. Sintef ønsker å endre dette slik at alle huseiere oppgraderer til dagens energistandard dersom de allikevel skal i gang med en større renovasjon.

Opptre-konkurransen skal bidra til å gjøre løsninger for energisparing rimeligere og mer tilgjengelige for alle aktørene i markedet.Sintef ber arkitektene komme opp med løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og gjerne basert på gjenbruk.

Fem ulike hus

«Arkitektkonkurransen skal resultere i forbildeeksempler på oppgradering av typiske norske boliger,» skriver Sintef.

De fem tverrfaglige arkitektteamene som velges ut i prekvalifiseringen, skal tegne løsninger for hvert sitt eksisterende hus, basert på de utvalgte beboernes behov og lommebok.

Sintef, og deres samarbeidspartnere for konkurransen, ønsker en variert gruppe arkitekter til konkurransen, og oppfordrer Wildcard-arkitekter, erfarne kontor i tillegg til studenter (i samarbeider med etablerte arkitekter) om å søke. 

Alle får betalt

Teamene som velges ut i prekvalifiseringen og leverer forslag får 200 000 kroner hver i honorar. Deretter konkurreres det om 100 000 kroner for beste forslag. 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er konkurransesekretariat, og alle søkere må være arkitekter MNAL.

Alle forslagene benyttes i forskningsprosjektet Opptre, der målsetningen for arbeidet er å bidra til en omfattende oppgradering av småhus fram mot 2050. Opptre er en del av arbeidet for å nå både EU- og nasjonale mål om energisparing i bygninger. Det nasjonale målet er 10 terrawatt timer spart per år innen 2030.

De fem temaene

Konkurransen tar utgangspunkt i de fem følgende tema:

  • Høy arkitektonisk kvalitet med respektfull behandling av boligenes tidstypiske trekk.
  • Høy bokvalitet med nyskapende, funksjonelle og arealeffektive løsninger for ulike livsfaser og eventuelt muligheter for utleie.
  • Kostnadseffektiv energioppgradering av bygningskroppen.
  • Kostnadseffektive løsninger for ventilasjon og energiproduksjon.
  • Lavt klimafotavtrykk for materialbruk, rivning, utskifting og gjenbruk. 

Boligeierne er ikke forpliktet til å gjennomføre oppgraderingen, men Sintef oppgir at de kan gjøre avtaler med arkitektene om de ønsker det.

Les mer om konkurransen på NALs nettsider.

Det siste huset på listen er fra 1989 og ligger i Malvik. Her bor en småbarnsfamilie på i underkant av 200 m2. Foto: Sintef
I dette huset i Malvik fra 1957 bor det et pensjonistpar med voksne barn. Arealet er på i overkant av 100 m2. Paret vurderer å innrede kjelleren til boligformål eller oppføre et tilbygg. Foto: Sintef
Småbarnsfamilien som eier dette huset skal flytte inn etter ferdig oppgradering. Arealet er på mellom 100 og 150 m2. Huset som er oppført i 1972 ligger i Kristiansand. Foto: Sintef
I dette huset fra 1972 i Sandefjord bor en mann og hans tenåringssønn. Eieren er bygningskyndig og skal gjøre det meste av arbeidet selv. Han ønsker seg ideer og en plan å følge. Foto: Sintef