Nyhet

Optimisten i Innsbruck

Presidenten i Architects Council of Europe, Georg Pendl, ser lyst på framtiden. Samtidig tror 80 prosent av medlemsorganisasjonene på resesjon i bransjen. 


Georg Pendl, president i Architects Council of Europe, er optimistisk på vegne av arkitektbransjen og pandemikrisen. Her fra toppen av fjellet Pockkogel i Tirol. Foto: Maurizio Tami

I en serie intervjuer har Arkitektnytt spurt norske og Norge-tilknyttede arkitekter i Spania, Tyskland og Storbritannia om koronakrisens effekt på arkitektbransjen. Bilde som tenger seg er blandet – det er frykt for reell krise, samtidig som flere opplever en «business as usual»-situasjon. Det pekes også på at krisen kan gi nye muligheter for faget. 

På sitt kontor i Innsbruck i Tyrol i Østerrike sitter Georg Pendl. Han er president i Architects Council of Europe (ACE), en interesseforening for arkitekter i Europa, og har nylig mottatt vitnemål fra koronasituasjonen for de nasjonale interesseorganisasjonene. I Norge er både Arkitektbedriftene og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) medlemmer av ACE. 

– Jeg må si jeg er overrasket over at så mange av mine arkitektkolleger tror bransjen vil møte en krise. Jeg er er mer optimistisk anlagt og mener arkitekter tenderer mot å komplisere ting litt for mye. Det er klart det er mulig å ha negative forventinger til utfallet av korona, men en krise inkluderer også alltid en sjanse eller mulighet, sier Pendl på telefon fra Innsbruck. 

– Utsatt, ikke kansellert

Pessimismen president Pendl viser til kommer fra to mini-undersøkelser utført i dialog med medlemsorganisasjonene i perioden mars-mai. Undersøkelsene er ikke gjort med enkeltarkitekter, men med ledelsen i de nasjonale organisasjonene - noe som kan ha preget utfallet. 

I den siste spørrerunden svarer hele 80 prosent av de spurte at de tror koronapandemien vil føre til en resesjon i arkitekturbransjen. Samtidig svarer 75 prosent at de har opplevd utsettelser som følge av pandemien i offentlige byggeoppdrag, og 90 prosent har sett det samme i private oppdrag. 

Likevel er Pendl det man kan kalle en evig optimist. 

– Vi må huske at dette er en helsekrise, ikke en økonomisk krise. Forskjellen er at bankene har penger. Derfor ser vi mange steder at eiendomsprisene er stabile eller går opp og et utsatt prosjekt er ikke et kansellert prosjekt. Mitt håp er derfor at dette er et mindre intermezzo og at økonomien vil komme seg ganske fort. 

– Men 80 prosent av dine kollegaer er bekymret for resesjon. Det er ikke et lite antall? 

– Nei det er det ikke. Og jeg må si at det er et sjokkerende høyt tall, men jeg kjenner meg ikke igjen i de erfaringene fra de kollegaene jeg ellers snakker med. Det kan god være at det vil skje, men jeg er fortsatt en optimist. 

Minst tre meters takhøyde, balkong og nærhet til natur bør være standard for fremtidens boliger, mener ACE-president Georg Pendl. Her villa i Sistrans, Tyrol fra 2015, tegnet av Pendlarchitects.

Glad for stopp

Pendl har selv drevet et mindre arkitektfirma, Pendlarchitects, siden 1986. Bortsett fra hjemmekontor har han ikke blitt påvirket av krisen. Som så mange andre har imidlertid Pendl sett våren 2020 som et vindu til å forstå problemene både samfunnet og arkitektbransjen står overfor. 

– Vi må se dette også som en mulighet. Rent personlig må jeg si at at det kanskje er bra om flere byggeprosjekter av dårlig kvalitet blir kansellert.

– Det må du nesten forklare? 

– Selv om dette er en helsekrise, er det også en krise som har sitt utspring i hvordan vi behandler planeten vår, dyrene og naturen. Dette har vært presserende spørsmål lenge i en tid med galskapens globalisering. Tiden er inne, også for arkitektene å tenke annerledes. 

– Og da må bygg helst ikke bygges? 

– Mange arkitekter jobber med fremtidens løsninger allerede, men ja kanskje må vi innse at det er mange dårlige byggeprosjekter som ikke skal bygges? Det er dumt for de arkitektene og byggefirmaene det gjelder, men pandemien tvinger oss alle til å tenke annerledes. 

Nye typer bygg

Han trekker blant annet frem den positive opplevelsen mange har fått med å jobbe hjemmefra. Han stiller spørsmålstegn ved måten vi tenker om bygg i dag.

– De som har store nok leiligheter til å jobbe fra har nytt godt av det. Dette vil garantert redusere behovet for flere kvadratmeter kontorbygg. Vi må derfor tenke nytt rundt at vi i det hele tatt bygger bygg som bare kan brukes til kontorer. 

Både hva vi bygger av, måten vi bygger på og hva vi faktisk bygger bør endres, mener han. Han mener derfor bygningsstandarden for leiligheter bør heves betraktelig. 

– Denne våren har hverdagen blitt en slags dybdestudie i hvordan boligene egentlig fungerer. Jeg har alltid tenkt at en leilighet bør ha standard på minst tre meter takhøyde, men nå kan du legge til balkong og nærhet til grønne områder. 

– Hva er viktig for deg og ACE fremover? 

– For oss i den tyskspråklige verden har vi lenge snakket om såkalt «baukultur» - altså alt av bygget kultur og praksiser knyttet til dette. Målet vårt, manifestert i Davoserklæringen 2018, er å høyne kvaliteten på alt som bygges og øke bevisstheten rundt viktigheten av kvalitet. For å få til kvalitet trengs arkitekter, og jeg er av dem som mener at vår viktigste oppgave fremdeles er å bidra til felleskapets beste. Derfor må jeg innrømme, som jeg sa tidligere, at jeg blir glad om noen prosjekter av dårlig kvalitet aldri bygges.