Nyheter

Oslo bys arkitekturpris 2015 til parkanlegg

Det var Bjerkedalen Park som ble tildelt hedersplaketten og 50 000 kroner i bystyresalen i Oslo i dag.  


Bjerkedalen Park i Oslo. Foto: Plan- og bygningsetaten.

I alt 25 prosjekter som ble nominert til prisen. Av disse ble tre valgt ut som finalister. Av de tre konkurrerende finaleprosjektene var det Bjerkedalen Park som gikk til topps.

 

Det var leder i byutviklingskomiteen, Øystein Sjøtveit, som sto for selve overrekkelsen til Dronninga landskap, som har utformet parkanlegget, og Filter arkitekter AS som står bak paviljongen i parken. Bjerkedalen har fått nytt utseende og det er lagt til rette for flere nye aktiviteter i anlegget. 

 

«Bjerkedalen park er det vellykkede resultatet av ambisiøse målsetninger fastholdt gjennom en lang prosess med høy fagkompetanse i alle ledd, i alt fra idéfase og plangrep til plantevalg og detaljering. Parken viser på en forbilledlig måte hagekunst og opplevelseskvaliteter i møte med dagens krav til universell utforming, bekkeåpning og rasjonell drift», skriver juryen i sin begrunnelse.

 

De andre finalistene var byplangrepet Vulkan ved LPO arkitekter og Bjørnsletta skole ved L2 Arkitekter og landskapsarkitektene Østengen & Bergo. Begge prosjektene mottok hedrende omtale fra juryen.

 

Prosjektene er vurdert av Rådet for byarkitektur, Oslo bystyres byutviklingskomité og Oslo kommunes forretningsutvalg. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen.

 

På Rådhusplassen i Oslo kan du se alle nominerte prosjektene på utstilling frem til 25. oktober.