Nyhet

Oslo-pris til Munch brygge

Oslo bys arkitekturpris tildeles Lund+Slaatto arkitekter og Munch brygge i Bjørvika. – Tilfører bydelen varme og variasjon, sier juryen. 


Munch brygge av Lund+Slaatto arkitekter og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter vinner Oslo bys arkitekturpris 2020. Anlegget ved Akerselvas utløp har 158 leiligheter og er nærmeste nabo med Operaen og Munch-museet. Foto: Lund+Slaatto arkitekter

Oslo bys arkitekturpris 2020 tildeles boligprosjektet Munch brygge ved Akerselvas utløp i Bjørvika, Oslo sentrum. Prisen ble offentliggjort i Oslo rådhus i ettermiddag, hvor den ble delt ut av ordfører Marianne Borgen (SV).  

Vinneren Munch brygge er bygget i tegl og er nærmeste nabo med det nye Munchmuseet og Operaen. Prosjektet har 158 leiligheter, samt butikker og serveringslokaler, og strekker seg over to kvartaler langs kaikanten. 

«Munch Brygge er et imponerende gjennomarbeidet arkitekturprosjekt som på en intelligent og avansert måte tilfører bydelen varme og kvaliteter, både i sin sammenheng blant de kjøligere bygningene i området, og med taktilitet og detaljering på nært hold», heter det i byutviklingsutvalgets innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune, som formelt beslutter hvem som vinner konkurransen.

Klima og prosess

Med Oslo bys arkitekturpris ønsker kommunen å hedre «ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling». Det var i år 40 påmeldte prosjekter, hvor først 13 kandidater ble nominert til prisen. Disse 13 prosjektene er utstilt på Fridtjof Nansen plass, ved rådhuset, frem til 31. oktober. De tre finalistene ble offentliggjort i september. 

Om vinnerprosjektet vektlegger byutviklingsutvalget blant annet gode og klimavennlige materialvalg: «Bygget er oppført med varige naturmaterialer som bare vil bli finere med tiden. Det er benyttet en spesiallaget, smal tegl som er langt mer energieffektiv enn vanlig tegl, lavkarbonbetong, resirkulert stål og glassull for å minimere karbonavtrykk. 

Det understrekes også at byggesaksprosessen var preget av et godt samarbeid mellom kommune og arkitekt og utbyggeraktører. Det har vært et godt samarbeid og aktørene «viste vilje til å gå i dialog, og justerte tidlige forslag etter innspill fra Plan- og bygningsetaten og Rådet for byarkitektur, både når det gjaldt aktive etasjer mot Munchmuseet og justering av fargebruk på teglsteinen», står det i begrunnelsen. 

Krydderhagen (Dyrvik arkitekter/Grindaker landskapsarkitekter), et boligprosjekt på Vinmonopolets tidligere industriområde på Hasle, fikk hederlig omtale av byutviklingsutvalget. Foto: Gitte Paulsbo
Lakkegata aktivitetspark (Asplan Viak) fikk hederlig omtale. «Aktivitetsparken fremstår i liten grad som skolegård, men virker inviterende for alle», heter det i omtalen fra byutviklingsutvalget. Foto: Kirsti Mørch / Asplan Viak

Tre finalister 

I tillegg til Munch brygge var finalistene Krydderhagen (Dyrvik arkitekter/Grindaker landskapsarkitekter), et boligprosjekt på Vinmonopolets tidligere industriområde på Hasle, og skolegårdutvidelsen Lakkegata aktivitetspark (Asplan Viak) i Oslo sentrum.  

De to andre prosjektene fikk hederlig omtale av byutviklingsutvalget. Om Krydderhagen skrives det blant annet følgende: 

«Med enkle virkemidler har arkitektene klart å skape en rikhet og variasjon med knappe detaljer og tilsynelatende konvensjonelle byggemetoder. Resultatet er en tidløs og klart definert arkitektur som i sum skaper et boligområde med sin egen karakter og en tydelig identitet». 

I omtalen av Lakkegata aktivitetspark vektlegges det hvordan prosjektet er et eksempel på nyskapende sambruk: «Lakkegata aktivitetspark er et eksempel på hvor stor effekt et lite landskapsinfillprosjekt kan ha, når det benytter et areal som er lite brukt, og nennsomt bygger inn flere funksjoner som er tilpasset både omgivelser og målgrupper».