Nyheter

Østsamisk museum lekker

Statsbygg løser problemet ved å klistre igjen glasstaket med takfolie. – Vi ivaretar det arkitektoniske konseptet, sier Statsbygg. – Direkte ødeleggende, svarer arkitekten.


Østsamisk museum i Neiden i Sør-Varanger kommune. Foto: Honna Havas

I 2003 vant arkitektkontoret Pir II AS en åpen arkitektkonkurranse om Østsamisk museum i Neiden i Sør-Varanger kommune. Bygget skulle ha stått ferdig i 2005, men ble ikke ferdigstilt før 2008, og museet er ennå ikke åpnet for publikum grunnet byggtekniske problemer, ifølge Petter Paus, sivilarkitekt MNAL og partner i Pir II.

 

Hovedgrep ødelagt

Omfanget av disse tekniske problemer er nær en skandale, ifølge arkitektene. Hittil har det vært Statsbyggs problem, men nå går det utover arkitekturen, sier Paus. Det er en lekkasje i overgangen mellom en overlyskuppel og taket, som er bakgrunnen for kritikken mot Statsbygg.

 

Byggesaken har fremstått som noe nær en skandale for Statsbygg. Nå kan det virke som Statsbyggs behov for å rydde opp i tekniske problemer ender med å ødelegge arkitekturen, sier Paus.. Det er Statsbyggs håndtering av en lekkasje i overgangen mellom byggets overlyskuppel og taket, som er bakgrunnen for kritikken fra arkitekten.

 

For å sikre taket, har den statlige byggherren dekket kuppelen med takfolie. Kuppelen, lyste opp og synliggjorde bygget om man så det på avstand. Samtidig ga den skiftende polarhimmelen atmosfære til interiøret.

 

Kuppelen var et arkitektonisk hovedgrep i en ellers lavmælt bygning. Det er nå ødelagt, ifølge Paus.

 

Innenfor åndsverksloven

Statsbygg, ved kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim, forklarer til Arkitektnytt, at den valgte løsningen er innenfor åndsverksloven. Hun forsvarer løsningen, og mener den ivaretar det arkitektoniske konseptet.

 

Paus fra Pir II er mildt sagt uenig. Statsbygg tar mål av seg å levere arkitektur av høy kvalitet. De har ikke konsultert arkitekt, men benyttet en dyr løsning fra SINTEF, sier han.

 

Unødvendig oversikring

Selv har Pir II gjennomgått egne tegninger av konstruksjonen, og konkluderer med at dersom det var bygget etter oppskriften, er det ingenting som skulle tilsi lekkasje.

 

Statsbygg bebreider dog heller ikke arkitekten for dårlig arbeid. Allikevel har de unnlatt å be om deres innspill til sikring av konstruksjonen i etterkant, ifølge Paus.

 

I stedet for gikk de rett til SINTEF Byggforsk som ga dem to alternativer, sier Paus. Et som  var i tråd med arkitektens forslag og et vesentlig dyrere. Statsbygg valgte den siste. Paus omtaler det siste alternativet som en oversikring, uten hensyn til arkitekturen.

 

– De sikrer med belte og buksesele. Vi undrer oss over den enorme sikkerhetsmarginen, sier han. 

  

Se også Pir IIs brev til Statsbygg.