Nyheter
Kommentar / Institusjoner

Overraskende snuoperasjon fra Doga

KOMMENTAR: Doga skal nå heldigvis bli et «nasjonalt ledende kompetanse- og formidlingssenter for design og arkitektur». Dette er faktisk en helt annet linje enn avtroppende direktør Patrick Tepfers har stått for.


I dag kom den noe overraskende beskjeden om at Dogas administrerende direktør, Patrick Tepfers, har valgt å trekke seg fra stillingen som administrerende direktør etter bare ett år. Det ble en kort og turbulent direktørøkt for Tepfers, som kom til stillingen fra kommunikasjonsbransjen, uten tyngre bakgrunn fra design eller arkitektur.

 

Det var ventet at sammenslåingsprosessen skulle bli krevende. Tepfers skulle slå sammen to organisasjoner som på utsiden så ganske like ut: Norsk designråd og Norsk Form. Men kulturene innad var svært forskjellig, formålene og arbeidsmåtene likeså — og de var styrt fra hver sitt departement, henholdsvis Næring- og fiskeri og Kultur.

 

Allerede etter kort tid ble uttrykt bekymring i fagmiljøene om en utvikling som gikk bort fra et åpent design- og arkitektursenter og mer mot et designdirektorat. Før sommeren uttalte Tepfers at Doga ikke lenger hadde som mål å bedrive verken formidling eller fagutvikling, men «bidra til effektivisering av offentlig sektor og økt konkurranseevne i næringslivet. Utstillinger og arrangementer på senteret er med dette ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel til å nå disse overordnede målene.» Konsekvensen av dette valget var at Dogas programsjef, Karianne Bjellås Gilje, valgte å trekke seg og offentlig rope varsko om det hun mente var en gal utvikling. 

 

I dagens pressemelding, derimot, sier påtroppende styreleder i Doga at «ambisjonen er å være et nasjonalt ledende kompetanse- og formidlingssenter for design og arkitektur.» Dette er en fullstendig snuoperasjon utad. Hvis dette nå er styrets nye tanker, betyr det at Tepfers ikke lenger hadde tillit med sin direktoratlinje og antakelig måtte trekke seg etter press ovenfra. 

 

Når Tepfers i dagens pressemelding uttaler at organisasjonen nå trenger «annen kompetanse» enn den han besitter, er dette et utilslørt spark til styret som ansatte ham nettopp uten denne kompetansen, og som hittil har vært en støttespiller for ham. Styrets nye visjon om et fagsterkt kompetanse- og formidlingssenter, en visjon som både eksterne og Dogas interne fagmiljøer har ytret tidligere, er en vending bort fra det prosjektet Tepfers har ledet..

 

Er det eksternt press, og i så fall fra hvem, som har fått styret på nye takter? Har Næringsdepartementet endret syn på hva Doga skal være, eller har Kulturdepartementet endelig kommet på banen? 

Er det avgangen til Sigrun Vågeng, som har vært Tepfers nære støttespiller i styret, som har gjort snuoperasjonen mulig? Eller er det press fra de ansatte som endelig har nådd gjennom til styret?

 

Til tross for en lovende snuoperasjon fra styret nå, så er det et vesentlig spørsmålet om både offentligheten og organisasjonen har tillitt til et styre som gjennom ett år har latt Doga havne lenger og lenger ut i konflikter og organisatorisk kaos. Var det ikke styret som ansatte Tepfers for en dreining i den retningen organisasjonen har tatt? Vågengs beleilige avgang vil fjerne noe av presset mot styret, men det er mulig både ledergruppe og styret vil oppleve avganger fremover, og tilliten må avklares.

 

Snuoperasjonen til Doga er lovende. Organisasjonen har vært preget av interne konflikter over lengre tid. Byen, landet og fagmiljøene trenger et sterkt arkitektur- og designsenter, og det er viktig at arbeidet med blant annet arkitekturpolitikk gjenopptas og intensiveres.

Men det gjenstår å se om hele utviklingsprosessen organisasjonen har vært gjennom siste året, må reverseres, og hvilke ressurser som er gått tapt i denne perioden. Ansettelse av ny direktør, og dennes inngående fagkompetanse på arkitektur og design, er avgjørende for å få Doga på rett kurs igjen og gjenopprette høye faglige målsetninger.