Nyhet

«På mesterlig vis»

Longva arkitekter vant Bærum kommunes arkitekturpris med et «lavmælt» og «tidløst» bygg ved et kulturminne fra middelalderen, i et sårbart kulturlandskap.


Tanum kirkesenter stod ferdigstilt i 2017. Prosjektet sin er på 600 m², inneholder kirkerom og kontor. Foto: Longva arkitekter/ Ivan Brodey.

Fakta:

Tanum kirkesenter i Tanumveien 133 på Slependen sto ferdig i november 2017 og fikk nylig Bærum kommunes arkitekturpris for 2019. Prisen deles ut annet hvert år.

Prisen er en hederspris for byggverk og uteanlegg. Den skal gå til et byggverk eller til bygde omgivelser som utmerker seg gjennom sine kvaliteter. 

Juryens medlemmer:

Eirik Bøe, juryens leder og politisk representant (V)

Morten Larsen, politisk representant (H)

Adnan Harambasic, arkitekt og ekstern fagperson

Erik Langdalen, arkitekt og ekstern fagperson

Kauko Leskinen, fagperson fra administrasjonen

Sekretariat:

Ann-Kristin Tonning Hilden 

Gro Magnesen

Bærum arkitekturpris for 2019 gikk til Tanum kirkesenter på Slependen i Bærum, tegnet av Longva arkitekter. 

Referanse til etterkrigstiden

 «Nybygget er lavmælt, men signaliserer samtidig sitt offentlige og sakrale program. Det murale uttrykk til kirkesenteret antyder også et slektskap til den eksisterende murkirken, men karakteren er forskjellig, slik at kirken framstår som det klart viktigste bygget,» skriver juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Longva arkitekter får også skyt for en «beskjeden og tidløs» arkitektur med referanser til nordisk etterkrigsarkitektur.

Juryen mener kirkesenteret er et godt eksempel på hvordan ny arkitektur kan løses i nærheten av viktige kulturminner, og de påpeker at man både har skapt god arkitektur og sørget for godt håndverk i utførelsen. Alt dette til relativt beskjedne budsjetter, ifølge juryen.

Arkitekt: Longva arkitekter

Tiltakshaver: Bærum kommune, Eiendom

Totalentreprenør: Moderne Byggfornyelse 

Mer om prisen på Bærum kommunes nettsider.