Nyhet

På plass for medlemmene og bransjen

Arkitektenes fagforbund melder svak økning i antall permitteringer og oppsigelser. Samtidig venter de spent på nye svar om arkitektenes digitale framtid.  


Arkitektenes fagforbund har flyttet inn på loftet i Arkitektenes hus i Oslo. Fra venstre: generalsekretær Per Christian Opsahl, forhandlingsrådgiver Hege Sandhaug, advokat Robert Kjøsnes og advokatfullmektig Helene Margrethe Stang. Foto: Mette Svensen

Da Arkitektenes fagforbund (Afag) måtte ut av lokalene i Wergelandsveien, fikk de henvendelser fra søsterorganisasjoner i Akademikerne og Arkitektenes hus om nytt husly. Afag falt ned på at det var bedre å styrke samarbeidet med andre bransjeaktører og valgte Arkitektenes hus.

– Vi tenker det er bra for medlemmene våre og foreningene i bransjen å være samlet. Det skaper et større og bredere fagmiljø, sier generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl.

Apropos samarbeid mener han det alltid er mulighet for å utnytte ressurser og kunnskaper bedre i bransjen. Opsahl påpeker at det ikke er snakk om et initiativ til formalisert samarbeid, som del av flyttemeldingen.

Konjunkturnedgang?

Nå som nye møbler og kontorvegger er på plass er Afag fullt fokusert på en økende andel henvendelser om permitteringer og oppsigelser.

– Det har vært noe økning siden andre halvår i 2019, sier Opsahl.

– Er det del av en større konjunkturnedgang?

– Det vet vi ikke ennå, vi kan ikke lese klare indikasjoner i ledighetsstatistikken ennå. Foreløpig kan tallene tyde på at de fleste får seg ny jobb igjen ganske raskt, men vi følger nøye med på hva som skjer i tiden fremover, sier han.

Den digitale framtiden

Hvordan jobbmarkedet vil endre seg på sikt kan Afag kanskje si mer om i slutten av måneden. For nå venter de på en større kartlegging fra Sintef om holdninger og bruk av digital teknologi blant medlemmene. 

Hovedorganisasjonen Akademikerne, som Afag er medlem i, er bestiller av oppdraget, og kartleggingen gjelder også de tolv andre medlemsforeningene.   

– Vi er veldig spent på hvordan det slår ut for arkitektene, sier Opsahl.

Han mener digitaliseringen vil slå enda kraftigere ut for enkelte yrker framover enn det man har sett til nå.

– Vi lurer på om arkitektene er godt nok skodd til å håndtere denne endringen, sier Opsahl i påvente av rapporten som offentliggjøres i løpet av våren.

Økt kapasitet

Noe utskiftning av staben har det også vært hos Afag i det siste med advokatfullmektig Helene Stang som har tatt over etter Christian Selen som sluttet i høst. I tillegg har de utvidet kapasiteten på juridisk rådgivning med en nylig ansatt jusstudent. 

– Den ekstra tilveksten gjør at vi nå er ajour med saker som kommer inn, sier Opsahl.