Byutvikling

Parkaktivistene

En gjeng høylytte aktivister har gjort seg godt hørt i debatten rundt NTNU Campus. Nå fortsetter jobben mot bygging i park med ufortrøden styrke.

Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken ved (f.v) Silje Wendelborg Fremo, Elisabeth Østgaard og Odd Håkon Byberg. Foto: Ingebjørg Semb

NTNU CAMPUS

 • September 2015: Regjeringen besluttet at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.
 • Oktober 2016: NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning om at nye campusbygg lokaliseres vest for Gløshaugen, ned mot Elgeseter.
 • November 2016: Utlysing av første del av idé- og plankonkurransen for området Gløshaugen, Elgeseter, Øya.
 • 14. februar 2017: De fem vinnerne av første trinn offentliggjøres.
 • 7. april 2017: Innleveringsfrist for andre trinn i idé- og plankonkurransen.
 • 15. mai 2017: Fagjuryen kårer «Veien videre» av Koht arkitekter som vinner av idékonkurransen. Kontoret blir engasjert for å videreutvikle sin ide til en fysisk plan for campus.
 • 2018–2019: Programmering og forprosjekt for nye bygg i samlet campus.
 • 6. mars 2018: Bygningrådet i Trondheim går imot bygging langs Klæbuveien, og bevarer dermed store deler av Høyskoleparken.
 • 4. mai 2018: Høringsfrist for NTNUs planprogram.
 • September 2018: Endelig vedtak i bystyret i Trondheim.
 • 2020: Tidligst byggestart samlet campus.
 • 2025: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført.

På snaue halvannet år har det vært over 100 oppslag i Adresseavisen alene om den betente debatten om utbyggingskonseptet for NTNU Campus. En liten del av dem står Folkeaksjonen «Bevar Høyskoleparken» for. Gjennom debattinnlegg, folkemøter, ivrig bruk av sosiale medier, pepperkakehus-knusing og andre oppfinnsomme eventer har de gjort seg bemerket i kampen mot utbygging av Høyskoleparken, grøntområdene rundt NTNU på Gløshaugen.  

Og lurer du på hvor mange meter papir 1350 fysiske underskrifter tilsvarer er svaret 15. Seremonielt rullet ut i fakkellys langs den mye omtalte Klæbuveien på Høyskoleparkens vestside.

Gledens dag

Tirsdag kunne parkentusiastene juble over bygningsrådet i Trondheims nei til bygging i områdene Elgeseter Park ved Studentersamfundet, den vernede delen av Høyskoleparken nedenfor hovedbygningen eller og i parken langs Klæbuveien, slik det var foreslått i NTNUs planprogram. Likevel fortsetter kampen om Høyskoleparken, ettersom politikerne fremdeles holder døren på gløtt for bygging i den sørlige delen av parken, den som heter Hestehagelunden.  

Festdagen ble dermed feiret på nattoget til Oslo, der tre av aksjonens medlemmer, arkitektene Silje Wendelborg Fremo og Odd Håkon Byberg samt sosionom Elisabeth Østgaard hadde audiens hos Kunnskapsdepartementet og «trøndelagsbenken» på Stortinget. En tur oppom Arkitektnytts kontorer ble det også tid til for den effektive trioen.  

– Vi ønsker jo også en vellykket campus, men det trenger ikke å bli et kompromiss for byen. En vellykket campus er et vellykket byplangrep. Vi synes park er veldig viktig i byutvikling. I nyere byområder er dette et element som mangler, og arealer blir aldri omgjort til park igjen om de først bygges ned, sier Byberg.  

– Vi opplever å ha blitt lyttet til, og har jo egentlig samarbeidet med kommunen og NTNU ved å legge fram masse dokumentasjon om betydning av parken, ved å se på nye utbygningskonsepter og å se en helhet i byen, sier Wendelborg Fremo og viser frem plansjer og tegninger aksjonen har utarbeidet.

Se sørover! 

I et svar til bygningsrådets vedtak tirsdag sa NTNU at de må se på mulighetene for å bygge sørover, på områdene ned mot Lerkendal Stadion. Et slikt alternativ ønskes velkomment av aksjonsgruppa, som ser for seg en sammenhengende byutvikling både fra området Tempe med sine kunnskapsbedrifter i sør, og nordfra fra Midtbyen. De nevner også den nye MetroBussen som kommer til neste år, som vil ta bare tre til fire minutter fra Lerkendal til Trondheims Torg.  

– For hundre år siden lå NTNU utenfor byen, om 100 år vil det ligge midt i sentrum, mener Østgaard.  

Folkeaksjonen har i dag 2500 følgere på Facebook, men den harde kjerne består i hovedsak av ni personer, innordnet etter prinsippet «grasrot med flat struktur».  

– Vi har først og fremst jobbet opp mot lokalpolitikerne, som har fått en uryddig og kompleks sak presentert for seg, med mange alternativer. Vi har brukt tid på å hjelpe travle politikere med å finne frem i dette, og vurdere betydningen av det ene mot det andre, forteller Byberg.

– En så komplisert sak kan ikke bare bli trøkket igjennom, sier Wendelborg Fremo.

Folkeaksjonens forslag til campusutvikling, med NTNU og Høyskoleparken sett fra Midtbyen og sørover. Studentersamfunnet er vist i rødt i forgrunnen, og øvrig påbegynt sentrumsvekst på Tempe i bakgrunnen. Illustrasjon: Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken

Kortreist aksjon

Parkfolket møtes jevnlig på restauranten Lille Thai i Elgsetergaten, der diskusjonene og planleggingen går høyt over en øl eller kaffe. Alt for å holde det lokale næringslivet i gang.  

– Vi har blitt et superteam der vi utnytter personlige egenskaper. Vi har prøvd å få med oss en bredde med forskjellige erfaringer. Blant annet sivilingeniører, sykepleiere, studenter og folk med administrasjonskompetanse. Det gjelder å dra det beste ut av folk, forklarer Wendelborg Fremo. 

– Det er jo lett å spørre seg selv hvorfor dere er så engasjerte i saken? Jeg regner med at dere er nærmeste naboer?  

– Vi er naboer, ja, men vår agenda er ikke å stoppe bygging i nabolaget. Vi vil ha vellykket byutvikling, kommer det raskt fra Byberg.  

– De fleste har bodd omtrent midt på campus i mer enn 20 år, og vi er for all del ikke mot en utvidet campus. Om noe har vi lært betydningen av YIMBY, «Yes In My Backyard», fremfor «Not», smiler Wendelborg Fremo.  

– Høyskoleparken er ikke en bydelspark, men en bypark, hevder Østgaard. Hun legger til at de har opplevd bred støtte i hele byen rundt sitt engasjement.

Lange skyger

Nå gjenstår jobben med å få bevart hele Høyskoleparken, også Hestehagelunden, som ifølge aksjonen både er byens beste akebakke og er hjem til hele 23 ulike tresorter. Et stort bygg her vil dessuten kaste lange skygger over resten av parken.  

– Vi er på riktig vei! Nå må vi bare jobbe med folkeopplysning, få bevart hele Høyskoleparken og få vist at det finnes veldig mange gode alternativer for å lage det beste campus for NTNU og for byen, sier Wendelborg Fremo.  

– Men NTNU  burde ta støyen ut av debatten nå, og få en mer strømlinjeformet prosess ved å oppgi det siste kontroversielle bygget i parken, supplerer Byberg. Han mener dette bygget vil gi liten arealgevinst og tar fokus bort fra de viktige og store oppgavene NTNU har foran seg.

Pepperkakebaker 

– Campusprosjektet, prosessen deres, innfallsvinkelen og valg av prosjektplan skulle vært annerledes, heller ikke rådmannen har vært så begeistret for hvordan campusprosjektet har blitt gjennomført så langt. «Veien videre» var lite bymessig og dårlig forankra, og med vedtaket i går er det konseptet dødt, mener Wendelborg Fremo, og sikter til Koht Arkitekters vinnerutkast i idé- og plan-konkurransen. I februar gikk aksjonsgruppa og varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) løs på en pepperkakemodell av «Veien videre» med hammer.  

– Det var først og fremst en humoristisk måte å belyse en sak på, det er byggene i parken vi er imot, ikke Koht Arkitekter. Vi har hele tiden hatt en bevisst målsetting om at vi ikke har fiender, sier Byberg. 

– Vi har knust noen pepperkakehus, men det er kanskje det verste, humrer Wendelborg Fremo, før nattoget til Trondheim må rekkes.