Nyheter

Passivhuskompetansen øker

En rapport som er under utarbeiding av Sintef viser at økt kompetanse blant fagfolk nå har ført til at flere tusen passivhus er under planlegging. – Passivhus er et viktig konsept, men vi må samtidig gi rom for å videreutvikle alternativene, sier Per Anda i NAL Ecobox.

Doktordalprosjektet i Tromsø, av Steinsvik Arkitektkontor, var blant de første passivhusene i Norge i 2008. Foto: Ravn Steinsvik

De siste fire årene har Sintef kurset rundt 200 arkitekter, ingeniører og planleggere i bygging av passivhus. Forskningssenteret utarbeider nå en plan for å innføre passivhus som standard, melder nyhetsbrevet Newswire.

 

– Nå ligger kompetansen i Norge på full høyde med Sverige og Danmark, sier seniorforsker Tor Helge Dokka ved Sintef til Newswire.

 

Ifølge Enova er det til nå bygget 70 passivhus i Norge, et tall som er mye lavere enn i våre naboland. Med stigningen i kompetanse forventer Enova imidlertid en stor økning i antallet søknader om støtte til bygging av passivhus.

 

– Må ikke bli for rigid

 

Flere arkitekter og inneklimaforskere i det siste pekt på at passivhus med automatisert ventilasjon basert på varmegjenvinning av ventilasjonsluft kan gi dårlig inneklima. Arkitekt Per Anda i Ecobox er positiv til større fokus på passivhus, men han understreker at det nå er viktig å holde flere tanker i hodet samtidig. Anda ønsker i større grad å få belyst hva slags virkning bruk av usunne materialer og en del kjemiske stoffer har på inneklimaet i alle typer bygg.

 

– Det finnes gode og dårlige passivhus, på samme måte som at det finnes gode og dårlige hus generelt. Det er viktig at regelverket som er under stadig utvikling ikke blir så rigid at det hindrer innovasjon, sier Anda. – Vi må få kartlagt de dårlige eksemplene, enten man snakker om mekanisk eller naturlig ventilasjon og unngå at dårlige løsninger bygges i fremtiden.

 

– Utred flere alternativer samtidig

 

– Passivhus er først og fremst et energikonsept, og materialbruk og transport er ikke en del av miljøkriteriene. Livssyklusperspektivet må tas med i betraktningen i tillegg til byggets energiforbruk når man skal vurdere hvor miljøvennlige passivhus er i den store sammenhengen, sier Anda. Han understreker viktigheten av samtidig å utrede plusshus og aktivhus.

 

– Det er viktig at vi bygger så robuste og tilpasningsdyktige hus som mulig, slik at vi har flere muligheter i fremtiden, konkluderer Anda.