Nyheter

Passivhustoget ruller videre

Passivhustoget ruller. Ikke stopp det - sats heller enda bredere i tillegg.


Avstanden mellom kritikerne fra venstre (Bjørn Berge og Jan Wilhelm Bakke) og tilhengerne (her representert ved Tor Helge Dokka til høyre i panelet), viste seg i diskusjonen på slutten av passivhuskonferansen 15.juni å være mindre enn tidligere antydet i fagmedia. (Foto: Birger Jensen)
Per Anda

Per Anda er arkitekt og prosjektleder i Ecobox.

Passivhusene kommer og har det siste året fått mye ris og ros. Passivhus har blitt fremstilt å være et farlig eksperiment med folkehelsen (Aftenposten 19.1.2011) og har av noen av norges mest erfarne arkitektene i Norge på bærekraftig byggeri vært kritisert for å være for lite robuste (se Arkitektur N nr. 1-2011). I fjor høst la også Arnstad-utvalget frem sin vurdering om at bransjen er moden for passivhus-nivå som forskriftsnivå allerede i 2015. Dette arbeidet følges nå opp for fullt, og for kort tid siden mottok også Kommunal- og Regionaldepartementet en vurdering av på hvilken måte man bør innfase krav til passivhusnivå som del av forskriftene.

Mange arkitekter og andre har spurt meg i NAL Ecobox om hva vi mener om passivhus, etter at de har lest kritikken som har stått på trykk både i fagpressen og andre steder. Selv om kompetansen er i ferd med å øke i rekordtempo, opplever vi stadig at bransjen etterspør enda mer kompetanse om passivhus. Jeg har også tidligere uttalt meg i saken i arkitektnytt (http://www.arkitektnytt.no/passivhuskompetansen-oker). På onsdag var NAL Ecobox med på å gjennomføre en stor tverrfaglig passivhuskonferanse i Oslo. Onsdagens konferanseprogram var omfattende og inneholdt en god blanding av forskningsresultater, diskusjon og  bransjeerfaringer fra inn- og utland. Målet med dagen var å få brakt mest mulig fakta på bordet - og avlive mytene. Tanken var at ved å få tilhengerne og motstanderne til å fremlegge påstander og møte kritikken i en offentlig debatt, kunne alle interesserte selv kunne lære og gjøre opp sin egen mening.

Jeg oppfatter at kritikken fra ovelege Jan Wilhelm Bakke stort sett går på at det finnes for lite dokumentasjon på at passivhus faktisk er trygge for beboerne. Det er likevel vanskelig for meg å forstå hvorfor dette kun tolkes som kritikk mot passivhusene - og at det ikke samtidig pekes på at det er gjort et for lite systematisk arbeide på å dokumentere helsekonsekvensene i det som har allerede er bygget og det som bygges etter dagens byggeforskrifter.

Bakke skal ha ros for å bringe inn i diskusjonen hvor viktig gode boliger faktisk er for folkehelsen. Tørre, oppvarmede hus uten jordgulv var en revolusjon for befolkningens levealder (Bakke viser til at etterkrigstidens store vaksineprogrammer til sammenlikning knapt er målbare). Derfor er det riktig, og man burde ikke tillate at det gjøres så lite forskning og fremlegges så lite dokumentasjon av de boligene som vi bor i - og skal bo i i framtiden. Etter min oppfatning burde noen ta oppfordringen og sørge for at vi får mer dokumentasjon på bordet om sammenhengen mellom helse og innemiljø.

Jeg oppfatter at hovedkritikken fra Bjørn Berge og Dag Roalkvam som et innspill på at passivhuskonseptet er for ufullkomment, har for mange svakheter, og at det derfor er problematisk at det er i ferd med å bli den eneste veien til målet. Jeg er enig i at det naturligvis er mange flere aspekter som burde inngå i framtidens heløkologiske, klimanøytrale, robuste og velutprøvde bygg …. men vi er dessverre ikke helt enda der at dette er kommersielt tilgjengelig. (Dette arbeides vi imidlertid med, f.eks gjennom pilotprosjektene i Framtidens byer (se www.framtidensbygg.no og www.futurebuilt.no).

Passivhus trenger ikke være til hinder for at man bygger med økologiske materialer eller at man utformer bygger på lag med landskapet rundt - dette finnes det mange gode eksempler på i utlandet, og etterhvert også i Norge. Passivhuset må sees på som et energikonsept som er ment å være enkelt og langvarig, og dette kan bygges med enkel og velutprøvde byggemåter uten mange tekniske avanserte systemer som lett går i stykker. Godt isolerte bygg har vi god erfaring med å bygge i Norge, og utskifting av et filter i ventilasjonsaggregatet er ikke vanskeligere enn å skifte en støvsugerpose eller fylle spylervæske på bilen - noe de aller fleste håndterer helt fint.

Jeg støtter likevel Berge og Roalkvams kritikk av at flere statlige etater den senere tid har bidratt til å favorisere dette ene energikonseptet, og dermed hindrer muligheten for å utvikle og bygge etter andre konsepter. Dette er relevant kritikk, som må tas til etterfølge. Selv om passivhus sålangt har vist seg å være et veldig bra konsept for redusert energibruk - så la det ikke herske monopol. Utform regelverk og støtteprogrammer slik at vi kan tillate en enda bredere satsning på bærekraftig arkitektur. Jeg tror dette kan bidra til det rette mangfoldet til at vi finner de løsningene som trenges for å bygge neste generasjons klimanøytrale og plusshus.

Mange mente på onsdagens store passivhuskonferanse at det ikke var så lang avstand mellom kritikerne og tilhengerne. Det mener jeg er positive nyheter. Jan Vilhelm Bakke uttalte at det var mulig at passivhuset kunne være et godt konsept, selv om han etterspurte mer dokumentasjon. Bjørn Berge uttalte seg også delvis positiv til konseptet, selv om han etterlyste bredere satsning fra myndighetene.

Etter konferansen mener jeg at det er viktig at det nå legges til rette for en enda bredere satsning fra myndighetene - på mer enn bare passivhus. Dette må gjøres i samarbeid med en bransje som tør å satse på og utvikle flere miljøvennlige byggekonsepter samtidig, og dokumentere og dele erfaringene underveis.

Ha en god helg!?