Nyheter

Peter Opsviks Møbelrevolusjon

Et livsverk innen møbeldesign er samlet mellom to permer.


Den tidløse Tripp Trapp (Stokke) går i arv fra generasjon til generasjon.

Karrieren til møbeldesigner MNIL Peter Opsvik går langs en skala med utvikling av  rasjonelle og optimalt ergonomiske møbler i den ene enden og over til emosjonelle og uttrykksfulle bruksskulpturer i den andre. Og mye derimellom...

Han begynte tidlig som formgiver og har jobbet målbevisst etter utdannelsen ved Bergen Kunsthåndverkskole og Statens håndverks- og kunstindustriskole tidlig i 1960-årene med det han brenner mest for: sitteløsninger som tillater variasjon og bevegelse. Neste år fyller han 70, og nå har han samlet  hovedlinjene i sitt livsverk i tekst og bilder mellom to permer i boken «Rethinking sitting» som er utgitt av det lille forlaget Gaidaros. Den foreligger foreløpig bare på engelsk og tysk («Sitzen anders betrachtet»), men skal også utgis på norsk. Vi spår at det blir godt salg av boken, som nok vil fungere like godt som referansebok og oppslagsverk som interessant lesing for alle som er interesserte i sitteløsninger av faglige, private eller utdanningsmessige grunner.
 
Ergonomi i foukus

I første kapitlet blir vi minnet om at mennesker levde liv i kontinuerlig fysisk aktivitet i millioner av år før industrialiseringen og modernismen etter hvert førte til mer og mer passivitet og stillesitting, og det blir diskutert hvordan dette påvirker oss fysisk og mentalt.

De følgende sju kapitlene forklarer henholdsvis prinsipper for ulike teoretiske løsninger og hvilke stillinger våre forskjellige kroppsdeler vanligvis er mest komfortable med, enten vi er barn eller voksne. Tre kapitler tar for seg tilrettelagte muligheter som vipping, støtte og regulering, før forfatteren i de to siste kapitlene forteller og viser den delen av produksjonen hvor ikke ergonomi har spilt hovedrollen, men hvor f.eks. energisparing og ikke minst rent kunsteriske uttrykk har fått være framherskende. Det er mye smittende humor og glede i Peter Opsviks bruksskulpturer!

Barnestoler

Undertegnede traff  den unge møbelrevolusjonæren første gang i Forbrukerrapportens redaksjon i begynnelsen av 70-årene. Han hadde for lengst innsett at han ikke ville lage flere møbelvarianter innenfor Scandinavian Design-tradisjonen – med de mangler den hadde når det gjaldt fleksibilitet og bevegelsesfrihet. Leserne hadde etterlyst en markeds-   oversikt over gode barnestoler, og våre anstrengelser for å finne slike var nesten resultatløse. Det som fantes var stort sett «kopier» av statiske voksenmøbler. Så dukket Peter Opsvik opp og viste sin Mini Max, som allerede var i produksjon hos Stokke. Den kunne reguleres i høyden til å passe barn fra skolealder opp til voksen alder og gi optimal ryggstøtte hele veien.


Det ble god respons på presentasjonen...

Møbelformgiveren var blitt far et par år i forveien, og hadde satt i gang arbeidet med å utvikle en stol som kunne la et lite barn sitte på samme høyde som de voksne ved et bord og dessuten vokse med brukeren gjennom livet. Tripp Trapp (Stokke) ble født og er Peter Opsviks desidert største salgssuksess gjennom tidene. Den finnes i mange millioner hjem verden over og går gjerne i arv fra generasjon til generasjon. Det er blitt sagt at arv og secondhand-salg utgjør den farligste konkurransen til nysalg av Tripp Trapp. I boken fortelles at han ofte blir spurt hvorfor barnestolene er statiske, når bevegelse, vipping og gynging er en så viktig side ved sittemøblene for voksne. Han trekker da fram bl.a. sikkerhetsaspektet og de nasjonale og internasjonale krav. Dessuten, sier han, trenger de voksne insitament og tilretteleggelse for bevegelse, mens barn beveger seg uansett, og derfor først og fremst trenger solide flater som de kan bevege seg på – f.eks. slik Tripp Trapp er konstruert, der den står stødig på golvet med en romslig plate for beina. Da stolen ble innkjøpt til skoler og barnehager, førte den dess-uten det gode med seg at man kunne innrede med høye bord som alle aldre kunne samles og kommunisere naturlig rundt – uten at de voksne f.eks. måtte bøye seg ned for å snakke med barna. Tjue år senere kom Sitti, utviklet etter de samme prinsippene, men med en åpnere, mer organisk og lekfull form.

Sitteredskaper for bevegelse, variasjon og støtte
Mot slutten av 70-årene begynte Peter Opsvik sammen med kolleger å eksperimentere med sitteløsninger som gir optimale bevegelses-, variasjons- og støttemuligheter for brukeren. Konseptet Balans ble utviklet og en rekke møbler og «sitteredskaper» ble produsert, hovedsaklig hos Håg, Rybo og Stokke. I dag selges Balans-møblene under varemerket Varier.

Kontorstoler
Kontorstoler ble neste store utfordring. Peter Opsviks svar på ergonomenes anbefalte «riktige sittestillinger» var at alle stillinger er gode; hans utfordring som designer på dette området var å lage stoler som tillater så mange sittestillinger som mulig og å gjøre det enklere å bevege seg mellom dem. – Den beste sittestillingen er den neste, var et av slagordene. I bestselgeren Capisco Saddle (Håg), som kom på markedet midt i 80-årene, er sete og rygg skåret ut for å gi rom og bevegelsesmulighet for ben og armer, og brukeren kan i tillegg valge positurer fra nesten stående til horisontal. I utviklingen av Conventio og Conventio Wing (Håg) i de seinere år ble det fokusert på «elastisk» ryggstøtte og i sistnevnte også V-form som primært støtter muskulaturen på hver side av ryggsøylen. I den prisbelønnete Viola (Naturellement) har Peter Opsvik og hans medarbeidere behandlet laminert treverk med utsparinger, men til tross for denne ikke-mekaniske løsningen kan man vippe ryggen 15 grader bakover og 7 grader forover, en velsignelse i lange møter...

Stolskulpturer
Kunstneren Peter Opsvik har gitt seg tid til å leke med former og lage skulpturer hvor ikke ergonomiske krav har vært framherskende, men som likevel kan brukes som stoler og skap (Unika). Navnene på «stolskulpturene» sier mye: Embracement, Hands, Thumb og Chair with hair (Cylindra). Boken forteller også om noen av de konsepter han har realisert for å forsterke budskap mer enn å fokusere på funksjon, som f.eks. den bærbare skulptur-/møbelkolleksjonen Nomadi og Movement, «gyngestolen» med konturer av et menneske – som også pryder forsiden.

Produkters tidløshet
De siste sidene er viet tanker rundt produkters tidsløshet og hvorfor møbler kan tenkes å leve gjennom generasjoner. Forfatteren mener at det bl.a. er følgende kriterier som gjelder: funksjon, enkelt vedlikehold, utskiftbare deler, tidløs form, møbelet blir vakrere med årene eller er lett å overflatebehandle, det er lett å flytte og lagre, har sterk produkt-bruker-relasjon, er bevisst valgt av bruker og har følelsesmessige verdier. Det ligger naturligvis ressursøkonomisering og  miljøvennlighet i produkter som oppfyller slike kriterier, men ambisjonene på området er enda høyere. Hans solcelle- og vinddrevne kjøretøy, utviklet sammen med arkitekt MNAL Harald Røstvik i 90-årene, fikk mye oppmerksomhet, og hvem vet om ikke flere miljøprosjekter ligger i vannskorpen. Hans voksende engasjement på dette området – og da særlig utfordringene i fattige deler av verden – kombinert med evnen til å inspirere unge utøvere gjør oss optimistiske.

Peter Opsvik: Rethinking sitting
Gaidaros Forlag AS, Oslo 2008.
Peter Opsvik: Rethinking sitting Gaidaros Forlag AS, Oslo 2008.
Peter Opsvik: Rethinking sitting
Gaidaros Forlag AS, Oslo 2008
Peter Opsvik: Rethinking sitting Gaidaros Forlag AS, Oslo 2008
Balans (Varier) gir maksimal avlastning for ben og korsrygg.
Balans (Varier) gir maksimal avlastning for ben og korsrygg.