Nyheter

Pila peker opp

Prisen på arkitekttjenester er oppadgående, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.


Tabellen viser prisindekser for utvalgte næringer innen faglig, vitenskapelig teknisk tjenesteyting. Den grønne linjen viser utviklingen i prisen på arkitekttjenster. Tabell: Statistisk sentralbyrå
Fakta:

Tallene er basert på et fast utvalg av arkitektkontor. De utvalgte bedriftene har ti eller flere ansatte. Cirka 95 bedrifter er valgt ut fra en populasjon på om lag 2500.

Disse kontorene står for omtrent 50 prosent av omsetningen i næringen.

Informasjonen er hentet fra SSBs nettsider.

I går, 13. februar, publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdatert statistikk for prisen på arkitekttjenester.

 

Etter fire kvartal med negativ årsvekst, har prisene på arkitekttjenester steget med 0,7 prosent på ett år, fra 4. kvartal i 2015 til 4. kvartal 2016. I forhold til kvartalet før, steg prisene med 0,7 prosent.

 

Innen byggeteknisk konsulentvirksomhet var prisveksten 0,4 prosent i forhold til samme kvartal 2015. Det er femte kvartalet på rad at den årlige prisveksten er lavere enn en prosent, ifølge SSB.

 

Tallene gjelder nasjonalt nivå, og er basert på gjennomsnittlig timepris eksklusiv merverdiavgift.

 

Sist tallene ble lagt fram, så man en negativ prisutvikling. Samtidig viste Arkitektbedriftene i Norges siste prognoserapport at det var økning i ordrereservene for andre halvår på rad.

 

Her er våre saker om de to siste prognoserapportene fra  Arkitektbedriftene:

 

Hvor lys er framtiden?

Ny vekst i arkitektmarkedene