Nyheter

Pilestredet Park fikk Oslo bys arkitekturpris

10. november overrakte ordfører Per Ditlev-Simonsen hovedstadens arkitekturpris til boligprosjektet Pilestredet Park, som ligger på området til gamle Rikshospitalet. – Prosjektet markerer overgangen fra pilotprosjekter til implementering i stor skala av prinsipper for bærekraftig byutvikling i Norge, heter det i begrunnelsen for tildelingen.


Pilestredet park i juni 2005.

Administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen, tok imot prisplaketten, som skal slås opp på selve prisvinneren. Arkitektene bak Pilestredet park er Gasa AS, Lund og Slaatto AS, Bjørbekk & Lindheim AS (landskap), Asplan Viak (landskap), ArkiForum arkitekter AS, Spor arkitekter AS og Hille Melbye arkitekter AS. Alle ble overrakt diplom. Tiltakshaver er Pilestredet Park Boligutbygging ANS, som består av OBOS Nye hjem og Selmer Skanska Bolig AS. Statsbygg og Oslo kommune har hatt overordnet plan- og miljøansvar i prosjektet.

Det er rådet for god byarkitektur som nominerer kandidater til prisen. Årets tema for prisen har vært boligprosjekter, fortrinnsvis bærekraftige boligprosjekter ved transformasjon og bymessig fortetting. Rådet konkluderer med at Pilestredet park "har blitt et trivelig sted å være og viser hensyn til miljø på en utmerket måte. Arkitektene har lykkes med å bevare eksisterende karakteristiske hospitalbygninger, og gjenbruk av steindetaljer og rivningsmaterialer i uteområdene sikrer bygningshistoriske referanser som innslag i dagliglivet i området."

Vålerenggata 26 A (arkitekt/landskapsarkitekt Arkitektskap AS v/ Asle Strøm), Marienlyst Park (arkitekt Lund Hagem arkitekter AS, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS) og Klosterenga økologiboliger i Gamlebyen (arkitekt GASA AS/Arkitektskap AS, landskapsarkitekt Grindaler AS) fikk alle hedrende omtale. Det er fjerde gang denne arkitekturprisen deles ut.

Plaketten skal monteres i eller på det vinnende prosjektet.
Plaketten skal monteres i eller på det vinnende prosjektet.