Utdanning

Plan- og bygg på hjemmebesøk

Enklere og raskere med Plan- og bygningsetatens digitale byggesøknad.

Plan- og bygningsetaten hos LMR Arkitektur. Prosjektleder Eirik Winnberg til høyre. Foto: Ingebjørg Semb

«Det MÅ da finnes en enklere måte?» er et spørsmål mange stiller seg ofte i vår digitale verden, og noen ganger blir man faktisk bønnhørt. Oslo kommune har siden 2015 jobbet med å utvikle løsninger innenfor byggesaksområdet. Det har rett og slett blitt enklere for fagfolk å søke om oppføring av bygg, samt endring av eksisterende.

Den første delen av den digitale tjenesten er løsningen for søknad om rammetillatelse. Det er imidlertid også mulig å starte med den digitale byggesøknaden senere i prosessen, for å søke om igangsettingstillatelse, endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, og med et enklere søknadssystem blir sakene raskere fordelt til, og behandlet av, riktig saksbehandler.

Hjemmebesøk

Arkitektnytt var med da Plan- og bygningsetaten var på bedriftsbesøk hos LMR Arkitektur i Rosenkrantzgate, for en gjennomgang av de nye digitale tjenestene. Prosjektleder for elektroniske tjenester, Eirik Winnberg, går pedagogisk igjennom innlogging og håndtering av søknadskjemaer og kart. Han understreker at det fortsatt finnes muligheter for forbedring, og at det stadig jobbes med å utvikle enda enklere løsninger, men man har i hvert fall kommet godt i gang.

Plan- og bygningsetatens digitale byggesøknad er også et ledd i å gjøre kommunens servicetilbud mer helhetlig, slik at kommunen framstå som én kommune. «Søker skal ikke lenger være postbud mellom ulike etater,» sier Winnberg. Oslo kommune sitter på veldig mye informasjon om eiendommer, og målet er å gjøre den tilgjengelig på ett sted. Etaten har også jobbet mye med språket, gjennom et eget klarspråksprosjekt.

Forbildeprosjekt

Det er første gang en kommune i Norge satser like omfattende på digitale løsninger og informasjon i plan- og byggesaker, og et av målene er at også andre kommuner kan benytte seg av rammeverket Oslo har utviklet.

Prosjektet har samarbeidet med Direktoratet for Byggkvalitet underveis, og det er også håp om en større samhandling med statlige etater etterhvert som også disse utvikler sine digitale tjenester.

Stor interesse

Spørsmål og kommentarer rundt møtebordet hos LMR Arkitektur vitner om at mange fagfolk vil få en langt enklere hverdag med tanke på byggesøknader, og at kommunens tjenester er velkomne.

– Vi merker en stor interesse rundt prosjektet, og kommer gjerne på bedriftsbesøk til flere, fortelle Winnberg til Arkitektnytt.

Han anbefaler dessuten å melde seg på Plan- og bygningsetatens nyhetsbrev, der nye løsninger og ytterligere effektiviseringer vil bli gjort oppmerksom på. 

For å søke om bedriftsbesøk til ditt kontor, ta kontakt med digitaletjenester@pbe.oslo.kommune.no

Digitalt, selvsagt.