Nyhet

Planlegger nye perler

Arbeidet med Nasjonale turistveger fortsetter. 12 prosjekter fullføres i år, to ferdigstilles og er klare for besøk i løpet av våren. I tillegg forberedes fem nye utlysninger.


Lie Øyen arkitekter har tegnet utsiktsplassen mot Lysefjorden og tilhørende parkering ved Høllesli i Ryfylke. Foto: Lie Øyen arkiteker

Planlegging og utbygging av tiltak langs de 18 Nasjonale turistvegene går som planlagt, skriver Nasjonale turistveger på sine nettsider.

Av tolv attraksjoner som fullføres i år, er åtte under bygging. De siste fire planlegges startet opp før sommeren. Samtidig forbereder Statens vegvesen utlysing av ytterligere fem anlegg.

Anlegg som ferdigstilles våren 2020

Lie Øyen arkitekter har tegnet utsiktsplass mot Lysefjorden og tilhørende parkering ved Høllesli i Ryfylke, som ferdigstilles i løpet av våren. 

I tillegg er Farstadsanden ved Atlanterhavsvegen snart ferdig bygget. Her har Rever & Drage tegnet toalett, parkering og sti til friluftsområde.

Se resten av anleggene som ferdigstilles i år på Nasjonale turistvegers nettsider.

Helt ferdig i 2023

I tråd med målet i Nasjonal transportplan 2018-2029 og oppfølgende budsjettproposisjoner fra Samferdselsdepartementet skal Nasjonale turistveger fremstå som en helhetlig attraksjon i løpet av 2023. 

Fra 1994 til 2017 ble det planlagt og bygget i alt 143 tiltak langs Nasjonale turistveger. I perioden 2018-2023 skal ytterligere 46 nye prosjekt være fullført, med Vøringsfossen, Gjende og Torghatten som de største.