Nyheter

Platepris 2003 til Udland kirke

Nordisk Blikkenslagermesterforbund tildelte 28. november 2003 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS i Haugesund den såkalte «Nordisk Platepris for Arkitekter» for Udland kirke i samme by. Prisen er på 100 000 svenske kroner.


Udland kirke i Haugesund forener arkitektonisk og håndverksmessig kvalitet i et særegent landskap.

Udland kirke mottok prisen for sin arkitektur og spennende bruk av falsede sinkplater, et byggverk preget av et fascinerende båtformet kirketårn som ifølge juryen «speiler naturen - havet og landskapet – på en utradisjonell måte».

Videre forklarer juryen: «Den gjennomgående bølgeformen på takflaten sprer en opplevelse av ro og fred... Det dreier seg om et komplekst byggeri, som utstråler kvalitet, hvor nettopp de håndverksmessige tradisjoner er satt i høysetet.»

I en pressemelding fra prisutdeleren uttaler arkitekt MNAL Thomas Brekke, som har vært saksarkitekt for prosjektet, at den spesielle utformingen av kirkespiret sikrer et overrumplende lysinnfall i kirkerommet. Båten virker som et stort speil, som fanger inn solen og gir et kraftig indirekte lys. «Når jeg har valgt en forpatinert sink,» sier Brekke, «er det delvis fordi materialet fargemessig går fint sammen med skifer, som brukes på mange av byens hustak. Dessuten er sink et materiale som kan gjenspeile naturens farger og passer godt inn her i Haugesund hvor det ofte henger tunge, grå skyer, og vannets farge spiller en så stor rolle.»

Kirken er orientert nord-sør, slik at de besøkende kan få utsyn over havet når de deltar i gudstjenesten.Det er 15. gang prisen utdeles. Nytt i år er at to byggverk fikk hederspriser. Det ene var kunstmuseet Køge Skitsesamling i Danmark, tegnet av Arkitektene Køge, hvor platematerialet er brukt på en utradisjonell måte. Den andre bygningen var Møllebyen Høgskolesenter i Moss, tegnet av LPO Arkitektur & Design AS fra Oslo, med et platedekket tak som bidrar til å gi bygningskroppen et særegent moderne preg som binder de to nærliggende bydelene sammen.