Nyhet

Gjør politikere til fyrtårn for arkitekturen

Akademisk arkitektforening i Danmark feiret Arkitekturens dag med en ny arkitekturpris, men ikke til arkitektene. Prisen «Arkitekturborgemesteren» skal synliggjøre hvor avgjørende politikernes rolle er for god arkitektur og byutvikling.


– I Køge Kommune har vi insistert på god arkitektur og god bykvalitet, fordi det føles riktig, og fordi det lønner sig, sier borgemester i Køge kommune og første mottaker av Akademisk arkitektforenings borgemesterpris, Marie Stærke, om arbeidet deres. Foto: Wikimedia.org

Fakta:

  • Borgermesterprisen er en ny pris av året, stiftet av Akademisk Arkitektforeningen, den danske foreningen som tilsvarer Norske arkitekters landsforbund (NAL).
  • Prisen skal deles ut en gang i året for å sette fokus på arkitekturens betydning for kommunenes utvikling.
  • Med prisen ønsker Akademisk arkitektforening å hylle fyrtårnene og sette fokus på de lokale politikernes innflytelse på den arkitektoniske kvaliteten i byene, til inspirasjon for alle byer i Danmark. 
  • Prisen er en skulptur formgitt av kunster og arkitekt MAA (medlem Akademisk Arkitektforening) Jacob Sebastian Bang.

Den første Arkitekturborgmesteren tildeles borgemester i Køge kommune, Marie Stærke, for å ha «... gjort arkitektonisk kvalitet til omdreiningspunkt for byens utvikling», skriver den danske akritektforeningen, Akademisk arkitektforening, om tildelingen på sine nettsider.

Historisk, levende, moderne

Køge kommune, sør-vest for København, på Sjælland, har i løpet av de siste 25 årene utviklet seg fra en forurenset havne- og industriby til en levende by med en velbevart historisk bykjerne, ifølge Arkitektforeningen. De skriver videre at byen har skapt et levende handelsstrøk og moderne boligområder med høy arkitektonisk kvalitet.

Spesielt får byen ros for Køge Nord stasjon som er «et arkitektonisk fyrtårn, når man ankommer byen.»

Sikret kontinuitet og gjennomføring

Stærke, som har vært borgermester fra 2007-2013 og fra 2018 til i dag, har brukt arkitektur som et sentralt redskap i utviklingen av kommunen, ifølge Arkitektforeningen. De mener hennes betydning for gjennomføringen av langsiktige planer og visjoner, gjennom skiftende byråd, har vært avgjørende.

Leder for Arkitektforeningen Johnny Svendborg sier om prisen at byutvikling og arkitektonisk kvalitet i byene er et resultat av utrolig mange gode krefter, men at det «... til syvende og sist er det borgemesteren, som har det avgjørende ord når lokalplaner og prosjekter besluttes».

Han forklarer at de ønsker å hylle borgemestrene som går foran og viser at det lønner seg å investere i arkitektonisk kvalitet.

Køge kommune har i løpet av de siste 25 årene gått fra forurenset havne- og industriby til en levende by med et velbevart historisk bysentrum, ifølge Akademisk arkitektforening. Her ses rådhuset i Køge. Foto: Køge kommune

Køge insisterer på god arkitektur

– I Køge Kommune har vi insistert på god arkitektur og god bykvalitet, fordi det føles riktig, og fordi det lønner sig, sier Stærke om arbeidet deres.

Hun forteller at kommunen har vært meget bevisst på arkitektur som et viktig grep i forhold til å tiltrekke investorer og nye borgere samt skape flere arbeidsplasser.

– I tillegg har det skapt en helt anden glede for innbyggerne, når de trer ut av døren og beveger seg rundt i byen, sier arkitekturborgemesteren.