Nyhet

Politikere som smakspoliti?

Nytt vedtak i Tromsøs byutviklingsutvalg skal sørge for at «arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og byggesaker».


Hotellet The Edge i Tromsø er blant de nye byggene i byen som har vært omdiskutert blant både politikere og befolkning, i følge iTromsø. Foto: Nielstorp+ architects

«Skal politikerne bli «smakspoliti» også nå?» spør iTromsø på lederplass denne uken. Bakgrunnen er et nytt vedtak i byens kommune- og byutviklingsutvalg, der politikerne skal sørge for at «arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og byggesaker». Utvalget har sett seg lei på at de kommer for sent inn i byggesaker, og ikke får sagt sitt i utviklingen av byen.

Omdiskuterte bygg

ITromsøs ansvarlig redaktør, Trond Haakensen, gir i lederen sin støtte til politikerne, som han mener «skal og må holdes ansvarlig for utviklingen av byen - også i de tilfeller der de har tillatt at den rene elendigheten er blitt bygd». Eksempler på omdiskuterte bygg i Tromsø er Sentrum terrasse, The Edge, Solseilet, Storhaugen, Grand hotell og studentboligene på Stakkevollvegen. I alle tilfeller har det blitt diskusjon i etterkant av realisering. «Derfor bør [politikerne] åpenbart bry seg også om estetiske kvaliteter i plan- og byggesaker», skriver Haakensen. 

Haakensen peker på utspillet til stortingspolitiker Stefan Heggelund (H), som nylig startet en debatt om «stygg» arkitektur i norske byer. Heggelund hevdet at bygninger rundt oss er noe vi alle må forholde oss til, og dermed vanskelig å velge bort. «Hvordan Tromsø ser ut - og skal se ut - er ikke utelukkende opp til hver enkelt grunneier eller utbygger. Det angår oss alle som bor og ferdes i byen. Det er ikke bare legitimt, men også ønskelig, at hele byen blander seg opp i hvordan byen bygges,» legger redaktøren til.

Utvalgsleder Tone Marie Myklevoll (Ap) mener at det er på tide at arkitekturfaget løftes opp i planverket. Foto: Marius Fiskum

Ikke en del av planen

Politikerne selv mener at det er på tide at Tromsø følger etter andre norske byer og får på plass et byutviklingsforum som setter estetikk og arkitektur på dagsorden, skriver iTromsø.

Utvalgsleder Tone Marie Myklevoll (Ap) mener også at det er på tide at arkitekturfaget løftes opp i planverket.

– Problemet i dag er at faget ikke er en del av planene vi behandler, sier hun til avisen.

– Jeg vil gjerne stå ved siden av et nytt bygg og kunne si at det var dette jeg stemte for, sier Line Fusdahl (H), som er positiv til at politikerne skal få bedre innsyn i utseendet til det som skal bygges.

Lesses på

Likevel var flere av politikerne i utvalget bekymret for at vedtaket kan føre til at politikerne skal blande seg inn i detaljer, noe utvalgsleder Myklevoll er enig i. Hun er samtidig sikker på at administrasjonen i Tromsø kommune vil finne en god balanse med tanke på hva man skal blande seg borti og hva utbyggere kan styre selv.

– Reguleringsplanene er veldig omfattende og kan være oppe i tusen sider. Det blir mye å sette seg inn i. Skissene som ligger ved er ofte bare volumskisser som det er vanskelig å danne seg et visuelt inntrykk ut ifra. Dette er et vanskelig fag, men det er viktig for oss. Kompleksiteten må gjenspeiles i saksfremlegget så vi kan ta gode beslutninger, sier Tone Marie Myklevoll.

Kun én politiker stemte imot vedtaket. Tor Egil Sandnes i Nei til bompenger ville fjerne punktet i innstillingen om at det skal legges vekt på at arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og byggesaksprosesser.

– Vi har allerede mye regulering og jeg opplever at vi stadig lesser på med nye ting, sa Sandnes på møtet, ifølge iTromsø.