Nyheter

- Politikken legger grunnlaget

NAL tar med det nye Bylivsenteret til Arendalsuka for å oppdatere politikerne.


Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Tommy Ellingsen
Arendalsuka

I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uka ble en viktig møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

 

Eierskap

Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka 2012 på dugnad, ved hjelp av sponsorer og frivillige. Videreføringen av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, som er tydeligere og fastere i organisering og struktur.

 

Arendalsuka er åpen for alle, og det er gratis å delta på arrangementer i regi av Arendalsuka.

 

Mer om Arendalsuke på www.arendalsuka.no

 

I år er NAL for første gang til stede på Arendalsuka, den årlige politikkfestivalen i Arendal. Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), mener tilstedeværelsen her, blant landets politiske elite, er viktig.

 

– Politikk legger grunnlaget for hva slags arkitektur og byutvikling vi får rundt omkring i hele landet. Derfor er det viktig at vi er tilstede der politikken er i støpeskjeen, sier Algard. Hun mener at arkitektur er en viktig del av samfunnsutviklingen, mer enn mange politikere er seg bevisst. NALs fanesak «Arkitektur og folkehelse» blir utgangspunktet når hun skal formidle hva arkitektur og byforming kan gjøre for samfunnet.

 

Strategisk viktig

Alf Waage er prosjektleder for NALs nystartede kompetansesenter for bærekraftig byutvikling, «Bylivsenteret». Han sier at oppkjøringa til neste års stortingsvalg starter allerede på årets Arendalsuke.

– Derfor er det bra for NAL å delta allerede i år, da ligger vi litt i forkant, mener han.

 

Ambisjonen til NAL er å påvirke politikkutformingen i de ulike partiene, forklarer han:

 

– Alle partiene har bærekraftig byutvikling på agendaen, og da er det vår jobb under Arendalsuka å si noe om hva den politikken bør inneholde.

 

Waages erfaring fra utviklingsfasen av Bylivsenteret, er at NAL blir lyttet til som den tyngste og viktigste fagideelle organisasjonen på området.

 

– Vi har reell påvirkingskraft på politikere og myndigheter, sier han.