Nyhet

Premierer fullstendige søknader

Plan- og bygningsetaten i Oslo vil prioritere komplette søknader for raskere saksbehandling. Etaten lanserer nå et pilotprosjekt for å bli mer effektive.


1. september starter Plan- og bygningsetaten i Oslo en pilot for å korte ned tiden for behandling av byggesøknader. Avdelingsdirektør Hanne Høybach ber brukerne gi tilbakemeldinger på hvordan den fungerer. Foto: Rolf Sandnes

– De siste to årene har vi hatt utfordringer med en stor portefølje av byggesaker, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE), Hanne Høybach, i en pressemelding fra Oslo kommune. Hun forklarer at etaten bruker lenger tid på søknadene når de hoper seg opp. Den 1. september starter de derfor et pilotprosjekt for å effektivisere saksbehandlingen.

Lover langt under lovbestemte frister 

Hittil har byggesaker blitt behandlet etter når de ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Så mye som 59 prosent av søknadene etaten mottok i 2019 og 56 prosent hittil i år er ufullstendige, står det i meldingen. 

– Nå snur vi bunken og vi premierer komplette søknader, sier Høybach. Hun forklarer at de som sender inn fullstendige søknader dermed premieres med rask saksbehandling, en saksbehandlingstid langt under de lovbestemte fristene.

Vil unngå dobbeltarbeid 

Målet er å få ned saksbehandlingstiden ved å unngå dobbeltarbeid for både kommunen og søker. Dersom det kun er småting som mangler i søknaden, skal etaten ringe søkere og be dem komplettere, i stedet for å skrive brev. Dersom det er større utfordringer vil søkerne fortsatt få beskjed om dette skriftlig, forklarer Høybach. 

– Vi ser også på våre egne rutiner for å unngå at vi ber om for mange opplysninger, og vi skal bli tydeligere når vi ber om tilleggsopplysninger.

Tester fram til nyttår 

Piloten varer fra 1. september til 31. desember, og omfatter i første omgang to enheter i avdelingen for byggesaker, henholdsvis område nord og indre by vest. Løsningen er foreløpig ikke spikret, og planen er å evaluere kontinuerlig og gjøre mindre forbedringer underveis, ifølge Høybach:

– Derfor ønsker vi oss også tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan de synes dette fungerer, sier hun.

Høybach oppgir at hun som tidligere bygningssjef i Bærum, har erfaring med et lignende prosjekt hvor de etter hvert oppnådde gode resultater på saksbehandlingstiden.

Ukomplette saker, som allerede er sendt inn, vil bli behandlet, skriver kommunen. Samtidig påpeker de at det er tidsbesparende for alle at de komplette sakene prioriteres. Høybach oppfordrer søkere om å benytte Oslo kommunes byggesøknad for fagfolk. Den hjelper brukeren til å se når søknaden er fullstendig.