Nyhet

Pris til Nitja

Nitja senter for samtidskunst, tegnet av Haugen/Zohar arkitekter, er vinneren av Lillestrøm kommunes nye arkitektur- og byggeskikkpris.


Nitja senter for samtidskunst, tegnet av Haugen/Zohar arkitekter, har vunnet sin første arkitekturpris. Foto: Istvan Virag

Nitja senter for samtidskunst er Haugen/Zohars første kulturbygg. Nå blir bygget hedret med Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris, som i 2021 deles ut for første gang.

«Arkitektene Haugen/Zohar, med landskapsarkitekt Snøhetta, har skapt vellykkede nye lokaler for Nitja senter for samtidskunst (tidligere Akershus Kunstsenter) gjennom et vakkert og funksjonelt bygg» skriver juryen i sin innstilling. Juryens valg er enstemmig.

Savner bærekraft

Prosjektet berømmes for forbilledlig byplanlegging, gjennom kunstsenterets plassering ut mot den nyanlagte Byparken. «Her kunne man sett for seg mange andre, mindre heldige konstellasjoner av bygninger og programmer, og som ville gitt mindre tilbake til innbyggerne i Lillestrøm», skriver juryen videre.

Bygningen har en fornuftig skala, mener juryen, både i sammenheng med omgivelsene og som fungerende kunstsenter.

Til tross for den enstemmige beslutning mener juryen samtidig at prosjektet kunne vært mer bærekraftig, særlig i materialvalg og konstruksjonsform. Juryen mener at «bygget framstår som kostnadseffektivt og romprogrammet er løst på en god måte, noe som i seg selv er bærekraftig», men at man likevel kunne vektlagt materialenes levetid og energibruk i et lengre perspektiv.

I første etasje i Nitja senter for samtidskunst er det i tillegg til kafé og mingleområdet også et lite kunstverksted for barn. Foto: Istvan Virag

Vil hedre god byggeskikk

Lillestrøm kommunes arkitektur og byggeskikkpris skal deles ut som en årlig hederspris. Det var kommunestyret i Lillestrøm som i 2020 vedtok å opprette en årlig, lokal pris som hedrer god arkitektur- og byggeskikk. Prisen skal deles ut til bygg og anlegg som har bidratt til å heve, fornye og utvikle kvaliteten for byggeskikk, arkitektur eller by- og stedsutvikling i Lillestrøm kommune.

Juryen ble ledet av representant for Norske arkitekters landsforbund (NAL), Jørgen Tandberg.