Nyhet

Privat mot offentlig i Venezia

Norske Arkitektværelset med installasjon på arkitekturbiennalen i Venezia. – Vi ønsket å utforske nyanser i det gradvise skillet mellom privat og offentlig, sier daglig leder Grethe Løland.


«That´s Where We Draw The Line» av det norske arkitektkontoret Arkitektværelset. Installasjonen er i rom 17 i Palazzo Bembo, på biennalen i Venezia og en del av European Cultural Centre -utstillingen «Time - Space - Existence». Foto: AFP-Andrea Ferro Photography

I rom 17 i Palazzo Bembo, Venezia, står en roterende ramme i stål og gardin. Den spesiallagde stålrammen i det venetianske 1400-talls-palasset er den romlige installasjonen «That´s Where We Draw The Line» av det norske arkitektkontoret Arkitektværelset. De er invitert av European Cultural Centre til å stille ut i deres kuraterte utstilling «Time - Space - Existence».

– Prosjektet begynte før pandemien og ønsket å utforske nyanser i det gradvise skillet mellom privat og offentlig – hvordan intimsfæren, eller vårt personlige rom, blir utfordret i møte med andre mennesker i det offentlige rom, sier Grethe Løland, arkitekt og daglig leder av Arkitektværelset.

Utforsking av biennalespørsmål

Kontoret består i dag av Løland og arkitektene Alexandra Opera og Marie Callin Østern. De fikk nylig nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for hytteprosjektet «The Hooded Cabin» på Imingfjell, men har også tegnet større bolig-, kontorprosjekter, samt museums- og hotellbygg.

For hytteprosjektet på Imingfjell fikk Arkitektværelset hederlig omtale under fjorårets Häuser Award. Løland tror det kan være grunnen til at de ble spurt om å være med i biennalen. Hun forteller at prosjektet har blitt til etter workshoper på kontoret og i samarbeid med kuratorene i Venezia. Det hele har vært en utforsking av hovedtittelen på den pandemiutsatte biennalen: «How Will We Live Together?»

Grethe Løland, arkitekt, grunnlegger og daglig leder i Arkitektværelset, brukte opplevelser fra sin egen balkong på Frogner i Oslo til å utforske skillet mellom privat og offentlig. Foto: Sol Kahlo

Balkongopplevelsen

I beskrivelsen av installasjonen heter det at «for å lykkes med et godt liv i fellesskap må individets behov ivaretas». «That´s Where We Draw The Line» er derfor beskrevet som «en sosial installasjon som bevisstgjør og utforsker egen intimsfære i et fellesskap».

Selve ideen om å utforske spenningen mellom det private og offentlig rommet kom etter en refleksjon over Lølands opplevelse av å sitte på sin egen balkong i Niels Juels gate på Frogner i Oslo.

– På balkongen er jeg jo absolutt på et offentlig sted, jeg er synlig, men likevel privat fordi jeg sitter høyere oppe enn folk på gateplan, i tillegg til å være beskyttet av rekkverk, blomster og trær. Man er dermed utsatt og trygg på samme tid. Det var den følelsen vi ønsket å utforske.

Pandemien endret prosjektet

Planen var derfor å lage en stålramme med enveisspeil, gjennomsiktig kun sett fra en side, avhengig av hvilken side det er lyst og mørkt. Så kom imidlertid pandemien - og rokerte på planene.

– For under pandemien og bruk av hjemmekontoret ble plutselig det private også synlig for andre. Skillet mellom privat og offentlig ble på et vis brutt.

I prosjektbeskrivelsen omtales dette slik: «For hva med alt som har endret og påvirket livene våre det siste året? Vårt privatliv er plutselig utsatt for en ny, usynlig utrygghet som ikke respekterer kjente avgrensninger for intimitet og privatliv. Samtidig har digitale kommunikasjonsverktøy gjennom hjemmekontor inntatt og eksponert det som før var vårt private rom».

– Vi tok derfor vekk glasset i den roterende veggen og erstattet det med en enkel gardin som man kan åpne og tre gjennom. Den roterende veggskiven må også dyttes på for å kunne komme seg videre til neste utstillingsrom, noe som skaper et sosialt samspill med den/de andre i rommet, som enten må tre til side for den roterende veggskiven eller dytte tilbake.

Utstillingen er åpen til 21.november, i Palazzo Bembo, Venezia.