Nyhet

Rapport fra kontinentet: Berlin

Stemningen i tysk byggebransje er svært blandet, forklarer Berlin-arkitekt og AHO-professor Sabine Müller: – Noen sier «ingen endring», andre mener det «handler om ren overlevelse». 


Byggebransjen i Tyskland påvirkes av koronakrisen. Det er likevel tegn til optimisme. Her arkivbilde fra byggeplass i Berlin. Foto: Peter Lomas/Pixabay

Sabine Müller skulle egentlig undervist ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) denne våren. Koronavirus og reiserestriksjoner gjør at arkitekten, med en 80 prosent professorstiling ved AHO, i stedet sitter i Berlin og underviser studentene digitalt. 

– Korona har tvunget meg til å slutte med pendlingen. Siden semesteret og all undervisning og møtevirksomhet, har dette fungert bra. Men jeg savner den mer uformelle kontakten med studentene, sier Sabine Müller fra Berlin hvor hun er i ledelsen av firmaet SMAQ Architecture und Stadt. 

Blandet stemning

I Tyskland ser man i bransjen både positive og negative signaler. I en undersøkelse utført av nettstedet Competiononline sier halvparten av de spurte arkitektene at koronakrisen har ført til utsettelse eller avbrytelse av pågående prosjekter. Samtidig pekes det optimistisk på at bare 1 av 5 av disse prosjektene er fullstendig avlyst –  og at 4 av 5 prosjekter dermed vil starte opp igjen. 

Også Müller beskriver et blandet inntrykk av situasjonen for bransjen. 

– Det er veldige forskjellige stemmer utifra hvem du snakker med. Noen sier «ingen endring i det hele tatt» mens andre mener «dette handler om ren overlevelse». Kollegaer sliter med alt fra avlyste utstillinger og foredrag til utsettelser av konkurranser. Samtidig ser vi at ting raskt starter opp igjen. 

Ved tyske byggeplasser har man sett at aktivitet gjennom helle perioden, forklarer Müller. Fremdriften er kanskje saktere, men det er samtidig ikke stoppet helt opp. For enkelte større byutviklingsprosjekter, med høy grad av lokal medbestemmelse, har man sett forsinkelser ved at alle innspill må gjøres skriftlig i motsetning til fysiske folkemøter. 

– Hjemmekontor og hjemmeskole har også vært en utfordring som har ført til forsinkelser, men aksepten for denne type utsettelser har vært stor, forklare hun.

Sabine Müller, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) driver også kontoret SMAQ Architecture und Stadt i Berlin. Foto: AHO

Kommuner uten penger

Müller forklarer at man nå frykter konsekvensene av at kommunene får inn mindre skattepenger, fra bedriftene. 

– Tyske kommuner er svært sårbare for svinginger i skatteinntektene fra bedriftene. Når bedriftene nå taper inntekter, blir det mindre skatt og vi ser at kommunene vurderer å stoppe offentlige byggeprosjekter, som skoler og barnehager. Dette vil igjen påvirke arkitektene. 

– Hvordan har tyske myndigheter grepet inn overfor byggebransjen? 

– Det har blitt lanserte mange ikke-byråkratiske økonomiske redningstiltak. Ellers ville nok ikke nedstengningen blitt tolerert så lett. Permitterte ansatte får 60 prosent av lønnen dekket av staten. Også selvstendig næringsdrivende får denne støtten. Dette er en enorm sosial investering i arbeidsmarkedet, forklarer hun. 

Samtaler i vinduskarmen

Ved AHO underviser Sabine Müller i urbanisme og planlegging. Under koronakrisen i Berlin ser hun umiddelbare tegn på ny bruk av byen, som også gjør henne optimistisk. Hun viser til at det allerede finnes flere «pop-up-reaksjoner» på krisen som forhåpentligvis viser vei til en positiv endring – eksempelvis mindre biltrafikk og flere sykkelstier. 

· Digitalisering: Ny bruk av nettløsninger gir mindre bruk av fly og tog. Du trenger ikke lenger reise for å gå i et jobbmøte. Dette kan skape byer hvor lyden av mennesker og fugler er mer tilstede enn lyden av trafikk. 

· «Stoop culture»: Med stengte barer har folk begynt å bruke dører og vinduskarmer for å snakke sammen om kveldene. En viktig urban detalj som blir viktig å legge til rett for i prosjektering. (Ordet «stoop» kommer fra nederlandsk og brukes om de karakteristiske trappene utenfor bolighus i New York. red. anm.)

· Sette pris på lokal handel: Forventete konkurser blant lokale klubber og restauranter gjør at vi frykter at større kjeder vil ta over deres plass. 

· Balkong for alle: Hjemmekarantene viser viktigheten av at hjemme ikke bare er et miljø for å sove, vaske seg og oppbevare ting. 

· Sårbarhet: Slutt på trange og tette overnattingsløsninger for arbeidsmigranter og flyktninger. Disse har vist seg å være de mest sårbare.

· Fortetting: Må vi stille spørsmålstegn med credoet om den kompakte byen når livet nå formes rundt sosial distansering? Virusfaren viser at tette byer ikke er en udiskutabel løsning på alle utfordringer.